--Quảng cáo---

Cơ hội cho Hà Giang, Huế, Vĩnh Yên phát triển xanh

Môi trường - Tống Minh - 16:15 07/02/2020

(TN&MT) - Hà Giang, Huế và Vĩnh Yên là 3 thành phố thí điểm các mô hình sản xuất xanh và tiêu dùng bền vững, chống chịu biến đổi khí hậu (ĐBKH), bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển xanh.

Đây là một trong các mục tiêu của Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II”, vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Văn kiện.

Dự án sẽ hỗ trợ Huế phát triển thành phố xanh

Cụ thể, Dự án sẽ cập nhật và chỉnh sửa Kế hoạch hành động thành phố xanh (GCAP) và cải thiện chất lượng môi trường, tăng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trong các quy hoạch môi trường đô thị tổng thể đối với Hà Giang, Huế và Vĩnh Yên; Xây dựng cơ chế tài chính duy trì các giải pháp phát triển xanh và chống chịu khí hậu tại các đô thị loại II.

Từ việc thí điểm tại 3 thành phố này, Dự án sẽ nhân rộng cách tiếp cận và bài học kinh nghiệm về bảo vệ môi trường và chống chịu BĐKH phục vụ phát triển xanh đối với các đô thị loại II trên toàn quốc. Cùng với đó, lồng ghép các quy định thúc đẩy sản xuất xanh và tiêu dùng bền vững, xây dựng lối sống xanh, cải thiện chất lượng môi trường đô thị theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chính sách pháp luật quốc gia.

Với các hoạt động đó, kết quả dự kiến là xây dựng khung chính sách quốc gia để bảo vệ môi trường và chống chịu với biến đổi khí hậu, bao gồm khung chính sách và thiết lập các công cụ kỹ thuật; tăng cường năng lực quản lý về môi trường, sử dụng đất, thích ứng với khí hậu cho cán bộ Bộ TN&MT; quản lý tri thức và chia sẻ kinh nghiệm.

Thực hiện thí điểm các giải pháp phát triển đô thị bền vững ở Hà Giang, Huế và Vĩnh Yên, trong đó có lồng ghép các tiêu chí xanh và thân thiện với môi trường vào trong thiết kế dự án tổng thể và quy trình mua sắm đấu thầu; hỗ trợ đánh giá khả năng dễ tổn thương, giám sát và đánh giá liên quan tới phát triển xanh và các-bon thấp; tăng cường năng lực kiểm soát các nguồn ô nhiễm môi trường, lập kế hoạch cải thiện chất lượng môi trường bị ảnh hưởng; cung cấp nguồn lực cho việc giám sát và chuẩn bị cho thích nghi khí hậu tại Huế và Vĩnh Yên; tăng cường khả năng thích ứng và ứng phó các sự cố và thảm họa môi trường cho các đô thị.

Xây dựng và áp dụng thử nghiệm các giải pháp tài chính mới để phòng chống rủi ro khí hậu ở Huế gồm: Lập bản đồ và phân tích tài sản công; Đánh giá tính khả thi của bảo hiểm thiên tai; Xây dựng năng lực và phổ biến tri thức. Tăng cường, hỗ trợ lập quy hoạch môi trường tổng hợp và thích ứng với khí hậu đối với cấp tỉnh/thành phố.

Sau khi đánh giá kết quả Kế hoạch hành động thành phố xanh tại Hà Giang, Huế và Vĩnh Yên, Dự án sẽ xây dựng Kế hoạch này cho 6 đô thị loại II khác và triển khai thí điểm một số nội dung trong Kế hoạch tại các đô thị được lựa chọn.

Dự án được tài trợ bởi Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan chủ quản và Tổng cục Môi trường là chủ Dự án. Dự án được thực hiện trên quy mô toàn quốc, trong vòng 5 năm.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO