Chuẩn bị kiểm toán việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

Thanh Tùng| 07/12/2021 21:49

(TN&MT) - Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc kiểm toán chuyên đề “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ” do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa làm Trưởng Ban vừa họp cho ý kiến về kế hoạch triển khai cuộc kiểm toán.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch kiểm toán 2022, phục vụ hoạt động giám sát và việc tham gia của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vào hoạt động giám sát của Quốc hội.

Vận động hơn 20 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch Covid-19

Ông Lê Tùng Lâm, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III - đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực tổ chức thực hiện cuộc kiểm toán cho biết: Sau 2 năm kể từ khi xuất hiện đại dịch Covid-19, Việt Nam đã trải qua 4 đợt dịch. Dịch bệnh lây lan nhanh, mạnh, diễn biến hết sức phức tạp, kéo dài trên nhiều địa phương. Đến nay, đã ghi nhận hơn 1,2 triệu ca mắc tại 64/64 tỉnh/thành và hơn 25 nghìn ca tử vong. Dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân, mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội.

Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước đã thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và ban hành nhiều chính sách nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực tài chính, trang thiết bị từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN), vận động tài trợ, hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức, Chính phủ các nước cho công tác phòng, chống dịch.

Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc kiểm toán do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa làm Trưởng ban

Theo tổng hợp sơ bộ, tính đến 14/10/2021, số kinh phí đã vận động được là 20.646,4 tỷ đồng, trong đó, đã phân bổ, sử dụng 17.387 tỷ đồng. Ngoài ra, các Tập đoàn, Doanh nghiệp trong nước đã hỗ trợ 1.449 máy thở chức năng cao; 3.700 máy thở sản xuất trong nước; 2.100 hệ thống thở ô xy dòng cao HFNC; 100 máy xét nghiệm và 63 máy tách chiết, 63 xe ô tô vận chuyển vắc xin, 63 xe tiêm lưu động, 20 xe xét nghiệm lưu động; 23 tủ âm sâu; 156 triệu bơm kim tiêm, 800.000 hộp an toàn; 9,7 triệu dung dịch pha vắc xin tiêm chủng; 10.959.800 test nhanh; 196.860 test kháng thể; 200.000 test PCR.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, kinh phí NSNN năm 2021 đã cấp thực hiện phòng chống dịch Covid là 30.489,9 tỷ đồng, trong đó: Các Bộ, cơ quan Trung ương đã sử dụng 25.335,78 tỷ đồng; hỗ trợ các địa phương trong niên độ 2021 là 5.154 tỷ đồng.

Niên độ kiểm toán từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021

Để triển khai nhiệm vụ kiểm toán “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ”, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đã dự thảo Đề cương cuộc kiểm toán để các đơn vị tham gia ý kiến hoàn thiện. Theo đó mục tiêu kiểm toán chung là: Đánh giá công tác quản lý, điều hành của các Bộ, cơ quan Trung ương trong việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; phản ánh thực trạng tình hình quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí từ nguồn NSNN và từ việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ; thông qua kiểm toán phát hiện những bất cập để kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế trong quá trình quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện; cung cấp những thông tin, số liệu tin cậy cho Quốc hội, Chính phủ và thực hiện chức năng giám sát quá trình quản lý tài chính và tài chính công.

KTNN sẽ kiểm toán tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, sinh phẩm, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh minh họa

Dự kiến, cuộc kiểm toán sẽ kéo dài trong 60 ngày, từ ngày 16/2/2022 đến 16/4/2022. Niên độ kiểm toán từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021.

Về nội dung kiểm toán, các Đoàn kiểm toán sẽ triển khai thu thập số liệu về tình hình huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Đối với nội dung kiểm toán tổng hợp, tại các Bộ, cơ quan Trung ương, các KTNN chuyên ngành sẽ kiểm toán đánh giá: Công tác tham mưu, xây dựng văn bản, chính sách đặc thù cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các Bộ, ngành có liên quan; công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Tài chính, Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan Trung ương trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ tại các Bộ, ngành, địa phương theo nhiệm vụ được phân công; công tác quản lý, phân bổ, huy động và sử dụng các nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan.

Tại các địa phương, các KTNN khu vực sẽ kiểm toán đánh giá: Công tác tổ chức, triển khai thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ tại các địa phương theo nhiệm vụ được phân công; công tác quản lý, phân bổ, huy động và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương có liên quan.

Đối với nội dung kiểm toán chi tiết, các Đoàn kiểm toán sẽ kiểm toán: Công tác lập, phân bổ, huy động nguồn NSNN, nguồn vận động tài trợ, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, chính phủ các nước; công tác lập, đề xuất đối tượng và kinh phí; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trong phòng, chống dịch Covid-19 cho các đối tượng (lực lượng tuyến đầu chống dịch; bệnh nhân được điều trị, người bị cách ly y tế; lực lượng sản xuất và lưu thông hàng hóa, các đơn vị sử dụng lao động; người lao động); tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, sinh phẩm, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; công tác lập, phân bổ, huy động và quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho công tác truyền thông, công nghệ phòng, chống dịch Covid-19; công tác lập, phân bổ, huy động và quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho hỗ trợ thử nghiệm sản xuất vacxin trong nước, sản xuất sinh phẩm xét nghiệm (kit thử) virus SARS-CoV-2 phòng, chống dịch Covid-19. Đánh giá công tác triển khai, tổng hợp, báo cáo kết quả và đề xuất (nếu có) trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Tổng KTNN Vũ Văn Họa yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng dự thảo công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các Bộ, ngành và địa phương liên quan để thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác khảo sát, lập đề cương kiểm toán, KHKT. Dự kiến, ban hành đề cương kiểm toán và duyệt kế hoạch kiểm toán vào giữa tháng 1/2022. Phó Tổng KTNN Vũ Văn Họa yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo nêu cao tinh, thần trách nhiệm, tập trung triển khai các nhiệm vụ đã được phân công để sớm triển khai thực hiện cuộc kiểm toán.

Trước đó, tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14/9/2021, bàn về kế hoạch kiểm toán của KTNN năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị KTNN kiểm toán tính hợp lý, hiệu quả khi huy động, phân bổ, sử dụng tiết kiệm các nguồn lực phòng, chống Covid-19.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam là nước nghèo, tập trung nhân lực, vật lực cho chống dịch là đúng, nhưng phải tiết kiệm, đúng mục tiêu, hiệu quả. Phòng, chống dịch Covid-19 là cuộc kháng chiến trường kỳ chứ không phải ngày một, ngày hai, nên sử dụng các nguồn lực cũng cần hiệu quả. Một vấn đề khác là Chủ tịch Quốc hội lưu ý là đánh giá việc thực thi chính sách các gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn vì Covid-19.
"Chính sách ưu việt nhưng quá trình thực thi có thể chưa phù hợp thực tế hoàn toàn. Quá trình thực hiện có trục lợi chính sách hay không thì phải chỉ rõ ra", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuẩn bị kiểm toán việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO