--Quảng cáo---
  • chia sẻ dữ liệu

Ngành TN&MT triển khai hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia
Ngành TN&MT - Việt Khang - 10:59 13/08/2021
(TN&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức công bố vận hành thực tế Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia. Đây là một trong những bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu ngành TN&MT đóng góp lớn vào phát triển Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO