Ngành TN&MT triển khai hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia

Việt Khang| 13/08/2021 10:59

(TN&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức công bố vận hành thực tế Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia. Đây là một trong những bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu ngành TN&MT đóng góp lớn vào phát triển Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

Ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ TN&MT về việc tiến độ và kế hoạch triển khai cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT đã phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công việc. Đến nay, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai do địa phương quản lý lên Hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin đất đai quốc gia đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm. Các địa phương đã thử nghiệm là Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Đổng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bình Thuận, Quảng Nam, Tây Ninh.

Theo đó, các nội dung dữ liệu đã kết nối, chia sẻ gồm: Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất của quốc gia và 7 vùng kinh tế; dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia và 7 vùng kinh tế; dữ liệu khung giá đất, bảng giá đất các tỉnh; dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai của quốc gia và 7 vùng kinh tế; dữ liệu về 12 trường thông tin cơ bản của thửa đất; bản đồ quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đối với thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, khoảng 105 dịch vụ dữ liệu về đất đai cấp Trung ương, địa phương được kết nối với hệ thống, điển hình: Nhóm dữ liệu điều tra, đánh giá đất; nhóm dữ liệu hiện trạng sử dụng đất; nhóm dữ liệu quy hoạch sử dụng đất; nhóm dữ liệu danh mục dùng chung; nhóm dữ liệu giá đất; nhóm dịch vụ dữ liệu của thành phố Hồ Chí Minh; nhóm dịch vụ dữ liệu của tỉnh Bình Thuận; nhóm dịch vụ dữ liệu của tỉnh Quảng Nam; nhóm dữ liệu dịch vụ của tỉnh Tây Ninh.

Mô hình hệ thống thông tin dữ liệu đất đai có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn về công nghệ thông tin. Đây là sự phát triển tất yếu của ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, không chỉ giúp cho quản lý chính xác hơn, mà còn tạo nhiều hiệu quả mới trong quản lý do có sự trợ giúp của hệ thống thông tin đất đai. Khi hình thành giải pháp kỹ thuật này, hệ thống còn có ý nghĩa lớn hơn vì đất đai được coi như một địa bàn hoạt động chủ yếu của con người, có thể sử dụng mặt đất như một nền tảng quy chiếu mọi yếu tố khác gắn liền với trái đất và con người. Từ đó, mô hình hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu (MPLIS), tức là LIS không chỉ phục vụ quản lý đất đai mà còn để chứa đựng hầu hết thông tin khác để phục vụ các ngành kinh tế - xã hội và người dân, doanh nghiệp.

Trên thực tế, hiện nay, đang được áp dụng để quản lý các dịch vụ công vì hầu hết các dịch vụ này đều gắn với từng thửa đất ở. Ngoài ra, các dữ liệu này trong tương lai sẽ được tích hợp để quản lý xã hội như hộ khẩu, dân cư, lao động... để từ đó, những quyết định về hoạch định chính sách phát triển được hình thành với độ tin cậy cao.

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất sẽ hướng đến cung cấp một nền tảng mà dữ liệu được chia sẻ rộng rãi với các Bộ, ban, ngành khác, thúc đẩy tính minh bạch và sự tiếp cận của cộng đồng để cập nhật và khai thác thông tin đất đai đáng tin cậy. Việc khai thác, chia sẻ các thông tin đất đai giữa các cơ quan và các bên liên quan như cơ quan thuế, công chứng, ngân hàng, cơ quan thanh tra, điều tra, tư pháp..., để thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành, đặc biệt là những thông tin liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất, giá đất và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính bền vững và quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai.

Cũng theo ông Hà, việc triển khai hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai không chỉ phục vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai mà còn là cơ sở để cung cấp thông tin đất đai nói riêng và về TN&MT nói chung cho Trung tâm Điều hành, Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, các Sở, ngành, địa phương góp phần phát triển Chính quyền điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Đây là một trong những bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu ngành TN&MT, thể hiện đóng góp của ngành vào phát triển Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Kết nối liên thông dữ liệu quốc gia, chia sẻ dữ liệu về TN&MT

Về giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai theo Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT phiên bản 2.0, ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT cho biết, mô hình và giải pháp kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai được xây dựng theo giải pháp chung về kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu về TN&MT, dựa trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bộ TN&MT, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các địa phương, tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0.

Mô hình và giải pháp kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai được xây dựng theo giải pháp chung về kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu về TN&MT

Theo đó, các cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai quốc gia, CSDL đất đai cấp Trung ương và CSDL đất đai cấp địa phương sẽ cung cấp các dịch vụ dữ liệu và đăng ký kết nối vào nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bộ TN&MT để phục vụ cung cấp, chia sẻ khai thác thông tin cho các Bộ, ngành địa phương, cổng dịch vụ công quốc gia, trung tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định.

Đặc biệt, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông qua các dịch vụ dữ liệu (WebServices/API) trên hạ tầng công nghệ thông tin, mạng Internet/WAN.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành TN&MT triển khai hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO