--Quảng cáo---
  • chi so moi truong

--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
  • Xây dựng bộ chỉ số Môi trường – Xã hội thực hiện REDD+ cấp tỉnh
    Môi trường - 00:00 19/06/2013
    RESI bao gồm các chỉ số môi trường và xã hội cấp tỉnh, giúp đánh giá mức độ phù hợp của địa phương – bao hàm các lợi thế và hạn chế – có thể dẫn đến thành công hoặc rủi ro cho thực hiện REDD+. Với RESI, khả năng và cơ hội thực hiện REDD+ thành công ở mỗi địa phương sẽ được đánh giá, giúp các bên liên quan có thêm cơ sở tham khảo trong quá trình ra quyết định, lập kế hoạch, giám sát và đánh giá mức độ thành công và tác động của thực thi REDD+. Công cụ này cũng cho phép so sánh ưu thế giữa các tỉnh trong lựa chọn địa bàn thực hiện REDD+.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO