Cải cách hành chính lĩnh vực đất đai vùng ĐBSCL: Giảm phiền hà, tăng hài lòng

02/07/2019 11:57

(TN&MT) - Sở TN&MT các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính (CCHC) trên trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là đất đai, tạo sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC).

Anh 1 Bo phan 1 cua Soc Trang
Bộ phận một cửa - Sở TN&MT Sóc Trăng nhiệt tình hướng dẫn các TTHC cho người dân, doanh nghiệp

Nhiều kết quả quan trọng

Từ đầu năm 2019 đến nay, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC theo Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 1/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27/4/2017 của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác cải CCHC giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, thực hiện mô hình dịch vụ hành chính công trả kết quả qua hệ thống bưu điện ở bưu cục các quận huyện; triển khai mô hình Đội thanh niên tình nguyện thân thiện hướng dẫn TTHC tại Bộ phận một cửa của Sở TN&MT.

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã phối hợp với Sở TT&TT xử lý các hồ sơ đất đai liên thông từ xã, phường, thị trấn lên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trên phần mềm một cửa và phần mềm dịch vụ công trực tuyến của thành phố; tổ chức tiếp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân định kỳ hàng tuần, trả lời các câu hỏi về TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở TN&MT; chấn chỉnh, khắc phục hồ sơ trẽ hẹn, nâng cao mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức; thực hiện tốt việc xin lỗi khi có hồ sơ trễ hẹn.

“Ngoài ra, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đang tập trung bàn giao về cho UBND quận, huyện quản lý. Đồng thời, Sở TN&MT sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm dần đầu mối” - ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ thông tin.

Tại tỉnh Sóc Trăng, thực hiện chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2016 - 2020, trong thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã tích cực triển khai và tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp, nâng cao uy tín ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng và góp phần tăng lợi thế chỉ số cạnh tranh của tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện mục tiêu CCHC gắn với sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện lộ trình cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với lĩnh vực đất đai. Sở TN&MT cũng tiến hành triển khai dịch vụ bưu chính công ích đối với yêu cầu trả kết quả liên quan đến đất đai. Với dịch vụ này, kết quả giải quyết TTHC được trả đến tận nhà qua đường bưu điện, thông qua sự phối hợp của bộ phận 1 cửa và nhân viên bưu điện dựa trên yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

“Việc phối hợp giữa 2 đơn vị trong chuyển phát kết quả TTHC về đất đai đến tận nhà tạo điều kiện rất thuận lợi, giảm thời gian đi lại cũng như tiết kiệm tối đa chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi làm TTHC đối với lĩnh vực đất đai. Đồng thời, bảo đảm tuyệt đối an toàn hồ sơ, giấy tờ của người dân trong quá trình chuyển phát” - ông Nguyễn Văn Đời, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng cho biết.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo 100% hồ sơ được trả trước và đúng hẹn, đa số các TTHC về đất đai đều giảm thời gian giải quyết. Cụ thể, trước đây, thời gian đính chính cấp quyền sử dụng đất bị sai là 15 ngày, nay giảm xuống còn 7 ngày; đối với thế chấp xác nhận bảo lãnh quyền sử dụng đất từ 2 ngày xuống còn 1 ngày; đăng ký biến động hoặc tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất từ 21 ngày xuống còn 12 ngày.

Sở TN&MT Sóc Trăng còn chủ động phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài chính xây dựng phần mềm liên thông tiếp nhận và xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, đánh dấu bước chuyển mới trong công cuộc hiện đại hóa nền hành chính vì mục tiêu tạo thuận lợi, nhanh chóng cho tổ chức, cá nhân.

Để giảm ùn tắc hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai, từ năm 2017, Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang đã triển khai ủy quyền thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng hết thửa không đồng thời lồng ghép với các thủ tục khác theo quy trình mới tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Vị Thanh. Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang Lê Phước Nhàn cho biết, qua theo dõi kết quả thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận do hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng hết thửa không đồng thời lồng ghép với các thủ tục khác theo quy trình mới tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Vị Thanh cho thấy, tỷ lệ trả kết quả đúng và trước hẹn đạt 98,46%, số hồ sơ trả trễ hẹn chỉ còn hơn 1%.

Tập trung khắc phục khó khăn

Mặc dù, công tác cải cách TTHC về lĩnh vực đất đai trong thời gian qua đã được Sở TN&MT các tỉnh, thành vùng ĐBSCL tập trung triển khai thực hiện và đã đạt những kết quả quan trọng, tuy vậy, trong quá trình thực hiện cũng gặp phải những khó khăn ảnh hưởng đến kết quả chung. Cụ thể, trụ sở làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh rất chật hẹp chưa đảm bảo không gian làm việc; kho lưu trữ diện tích nhỏ, trong khi lượng hồ sơ ngày càng tăng. Thành phần hồ sơ các TTHC lĩnh vực vực đất đai đa phần có nhiều thuyết minh dày, bản vẽ khổ lớn rất khó khăn trong việc scan quét gửi hồ sơ trực tuyến khi hướng dẫn, vận động tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ này; ứng dụng công nghệ hiện đại thay thế cho những phương pháp xử lý thủ công là nhiệm vụ ưu tiên trong công cuộc CCHC nhưng việc tổ chức triển khai chưa thật sự đồng bộ, đầu tư kinh phí còn hạn chế, gây nhiều khó khăn cho ngành TN&MT khi áp dụng.

Để khắc phục khó khăn, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng tích cực tuyên truyền, vận động tổ chức, doanh nghiệp sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh Sóc Trăng sớm ban hành các cơ chế chính sách về đất đai thuộc thẩm quyền của tỉnh.

“Sở TN&MT sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn như: Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai… thực hiện đảm bảo đúng thời gian theo từng TTHC đã công bố và xử lý nghiêm những trường hợp chậm trễ mà không có lý do chính đáng; tiếp tục rà soát, đề xuất UBND tỉnh Sóc Trăng cắt giảm thời gian đến mức thấp nhất có thể các TTHC về đất đai để tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư của doanh nghiệp vào địa phương” - ông Trần Ngọc Ẩn, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang cho biết, nhằm kéo giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trả trễ hẹn, giải pháp được ngành TN&MT địa phương này đưa ra, đó là tiếp tục duy trì tổ chức họp báo định kỳ để tháo gỡ những vướng mắc, tạo sự thống nhất trong việc giải quyết các TTHC liên quan đến đất đai cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng giải quyết công việc chuyên môn, đổi mới lề lối làm việc và thái độ phục vụ nhân nhân, doanh nghiệp của công chức, viên chức.

Còn ngành TN&MT TP. Cần Thơ, bên cạnh tập trung hoàn thành việc bàn giao Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất cho các quận, huyện quản lý và sắp xếp, tinh gọn các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ chủ động rà soát, đối với những thủ tục rườm rà, phức tạp và sẽ kiến nghị sửa đổi, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện các TTHC.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cải cách hành chính lĩnh vực đất đai vùng ĐBSCL: Giảm phiền hà, tăng hài lòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO