--Quảng cáo---

Cà Mau giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu - K.Liên - 22:58 17/12/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Công văn số 6371/UBND-NNTN triển khai thực hiện Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Trước đó, ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1055/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch Quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Và xác định Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi BĐKH.

Trong 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm của cả nước tăng khoảng 0,62°C; mực nước ven biển trong thời kỳ 1993 - 2014 đã tăng khoảng 3,34 mm/năm; thiên tai gia tăng cả về cường độ và tần suất. BĐKH là nguy cơ hiện hữu đối với mục tiêu phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo của đất nước. Tổn thất và thiệt hại sẽ tiếp tục gia tăng, đòi hỏi cần có các hành động gấp rút để kịp thời giảm nhẹ thiệt hại và tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu.

Ảnh hưởng của BĐKH ngày càng rõ hơn đối với các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Cà Mau.

Theo đó Cà Mau xác định các nhu cầu thích ứng: Giảm thiểu tác động của BĐKH đến tài nguyên nước; nâng cao năng lực chống chịu với BĐKH thông qua các biện pháp cải tạo cơ sở hạ tầng ngành giao thông vận tải; hoàn thiện các chính sách quy hoạch ngành xây dựng đô thị; củng cố sơ sở hạ tầng ngành công nghiệp năng lượng; nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng giảm tính tổn thương trước những tác động của BĐKH,…

Các ngành, lĩnh vực liên quan gồm: Sở Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Công thương; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần liên kết với các địa phương xác định từng mục tiêu và nhiệm vụ để trình và đề xuất cấp thẩm quyền lồng ghép các giải pháp ứng phó BĐKH vào chương trình, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời xây dựng nội dung chi tiết dự toán kinh phí từng nhiệm vụ.

Theo lộ trình, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch được phân kỳ theo các giai đoạn 2021- 2025, 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong giai đoạn từ 2021 - 2025, kế hoạch tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách về thích ứng với BĐKH; chuẩn bị cơ sở pháp lý và điều kiện kỹ thuật nhằm thúc đẩy lồng ghép nội dung BĐKH vào các chính sách, hệ thống chiến lược, quy hoạch; thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ ưu tiên nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và những diễn biến bất thường của khí hậu.

Từ năm 2026 - 2030, kế hoạch sẽ tăng cường phối hợp, lồng ghép các hoạt động trong triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực của các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, cộng đồng và hệ sinh thái để tăng khả năng chống chịu trước BĐKH và sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu,...

Giai đoạn sau năm 2030 đến năm 2050, kế hoạch sẽ phát huy kết quả đạt được của giai đoạn 2021-2030, thực hiện lồng ghép thích ứng BĐKH trong tất cả các hoạt động kinh tế, xã hội nhằm chủ động thích ứng với BĐKH; tận dụng các cơ hội từ BĐKH để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực với cộng đồng quốc tế trong ứng phó với BĐKH và bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch Quốc gia thích ứng với BĐKH như đã nêu sẽ được huy động từ ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp và cộng đồng, các tài trợ từ quốc tế.

  • Biến đổi khí hậu khiến nạn đói gia tăng ở các vùng núi
    Thế giới - Mai Đan - 13:47 15/12/2020
    (TN&MT) - Theo một nghiên cứu mới đây của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), Ban Thư ký Đối tác Miền núi (MPS) và Công ước Liên hợp quốc về Chống sa mạc hóa (UNCCD), mất đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu đã khiến nạn đói gia tăng ở các vùng núi.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO