--Quảng cáo---

Bộ TN&MT họp bàn kế hoạch thực hiện Nghị định số 47 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Ngành TN&MT - Mai Đan - 19:00 27/04/2020

(TN&MT) - Chiều 27/4, Bộ TN&MT tổ chức cuộc họp bàn về Kế hoạch thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp.

Bộ TN&MT họp bàn về kế hoạch thực hiện Nghị định số 47 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Tham dự cuộc họp còn có: các Tổng cục, các Cục, các Viện trực thuộc Bộ TN&MT, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ.

Báo cáo kế hoạch thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (Cục CNTT&DLTNMT) Lê Phú Hà cho biết: Kế hoạch trên nhằm xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, văn bản quản lý cá biệt liên quan tạo đủ căn cứ, cơ sở pháp lý triển khai thực hiện Nghị định trong ngành tài nguyên và môi trường; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường bảo đảm sẵn sàng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ sử dụng dữ liệu số với các cơ quan nhà nước trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Mục đích của kế hoạch cũng nhằm tổ chức thực hiện, bảo đảm thực hiện cung cấp kết nối và chia sẻ thuận lợi, an toàn dữ liệu số với cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Ngoài ra, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn công tác thực thi các quy định của Nghị định trong ngành tài nguyên và môi trường.

Kế hoạch cũng hướng đến tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu số tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin, dữ liệu và hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường.

Góp ý cho báo cáo kế hoạch trên, đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp đánh giá cao việc Cục CNTT&DLTNMT triển khai nhanh chóng kế hoạch này với nội dung khá đầy đủ và hoàn thiện. Theo đó, Cục CNTT&DLTNMT đã quét tương đối đầy đủ nội dung của Nghị định 47 và bản kế hoạch này, phác họa những nét chính cần thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ; định kỳ hàng quý hoặc đột xuất báo cáo Bộ (qua Cục CNTT&DLTNMT) về tình hình thực hiện và kết quả triển khai.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh: “Cơ sở dữ liệu là nội dung rất quan trọng, cần được quản lý và chia sẻ cho các mục đích chung. Đặc biệt trong quá trình chỉ đạo điều hành, chúng ta sẽ thấy vị trí và vai trò quan trọng của cơ sở dữ liệu”.

Thứ trưởng đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của Cục CNTT&DLTNMT, trong thời gian ngắn đã xây dựng kế hoạch tương đối toàn diện và có tính khả thi.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu và có ý kiến chính thức gửi cho Cục CNTT&DLTNMT để hoàn thiện kế hoạch này.

“Cục CNTT&DLTNMT và các đơn vị liên quan hết sức lưu ý và cân nhắc thời gian dự kiến hoàn thành của từng hệ cơ sở dữ liệu” – Thứ trưởng nói.

Cụ thể, về các đề xuất dự kiến thời gian hoàn thành từ năm 2023- 2025, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục CNTT&DLTNMT, Vụ Khoa học và Công nghệ sẽ có ý kiến thẩm định và trình Lãnh đạo Bộ TN&MT.

Thứ trưởng cũng đề nghị trong quá trình hoàn thành Nghị định 47, Vụ Pháp chế phối hợp chặt chẽ, rà soát để tìm ra những điểm chưa thống nhất giữa Nghị định 47 và Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để từ đó có giải pháp xử lý sớm.

“Vụ Pháp chế phối hợp với Cục CNTT&DLTNMT rà soát hoàn thiện hành lang pháp lý về vấn đề quản lý, chia sẻ và cung cấp dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên liên tục, không gián đoạn” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO