--Quảng cáo---

Bộ TN&MT: Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại về tài nguyên và môi trường

Ngành TN&MT - 17:04 08/07/2019

(TN&MT) - Bộ TN&MT vừa ban hành chỉ thị (CV số 3218/BTNMT-TĐKTTT) yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện việc tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại về tài nguyên và môi trường trên cơ sở hướng dẫn tại Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT và Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Ông Trịnh Xuân Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền cho biết, căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT và chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 của đơn vị và kiện toàn cán bộ đầu mối phụ trách công tác thông tin đối ngoại của đơn vị. Đối với hướng dẫn tại Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT, các đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành để giới thiệu, cung cấp thông tin; đăng phát, quảng bá thông tin đối ngoại trên báo chí về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bộ TN&MT giao Văn phòng Bộ (Cổng Thông tin điện tử); Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường thực hiện các đề án, nhiệm vụ quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; đổi mới tổ chức các hoạt động, sự kiện truyền thông, đăng phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí đảm bảo hiệu quả.

Các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đang cần tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá trên phương tiện thông tin báo chí, truyền thông. Ngoài thực hiện đảm bảo quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, hoạt động thông tin đối ngoại cần được tăng cường, góp phần quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO