--Quảng cáo---

Bộ KH&CN nhận được nhiều nhiệm vụ tham gia Chương trình KC-4.0/19-25

Xã hội - Lan Chi - 11:46 10/06/2020

(TN&MT) - Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã xây dựng và triển khai chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25.

Ảnh minh họa

Mục tiêu của Chương trình nhằm nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế để tạo ra các sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hỗ trợ thí điểm đổi mới một số mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số.

Với mục đích thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 để tạo ra các sản phẩm kinh doanh và dịch vụ; hỗ trợ đổi mới và triển khai mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên và quan trọng theo định hướng chuyển đổi số, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25.

Các đề xuất đề tài, nhiệm vụ Chương trình phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ KH&CN, trong đó ưu tiên: các đề xuất của các Bộ, Ngành, UBND cấp tỉnh; các đề xuất có sự phối hợp giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, đặc biệt các công ty khởi nghiệp sáng tạo nhằm hỗ trợ, hoàn thiện công nghệ; đổi mới và triển khai mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên và quan trọng.

Bên cạnh đó, Chương trình có ưu tiên đối với các đề xuất có sự đặt hàng và tài trợ từ doanh nghiệp; các đề xuất có sản phẩm có thể triển khai ứng dụng trực tiếp trong đời sống, có sự lan tỏa trong xã hội; các đề xuất nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 thuộc Danh mục ban hành tại của Quyết định số 3685/QĐ-BKHCN ngày 03/12/2018 của Bộ KH&CN.

Năm 2020, Chương trình đã nhận được 164 đề xuất nhiệm vụ và đã xác định, tuyển chọn được 15 nhiệm vụ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để triển khai, cụ thể: y tế có 5 nhiệm vụ; công nghiệp chế biến, chế tạo có 03 nhiệm vụ; an ninh, quốc phòng có 2 nhiệm vụ; tài nguyên, môi trường có 1 nhiệm vụ; công nghệ thông tin, truyền thông có 1 nhiệm vụ; nông nghiệp có 1 nhiệm vụ; giáo dục đào tạo có 2 nhiệm vụ.

Đối với các nhiệm vụ sẽ triển khai trong năm 2021, Chương trình đã nhận được gần 150 đề xuất. Ban chủ nhiệm, các đơn vị chức năng của Bộ đã phối hợp với các Hội đồng khoa học xác định và trình Bộ KH&CN phê duyệt Danh mục 20 nhiệm vụ đưa vào tuyển chọn. Hiện nay, các đơn vị chức năng của Bộ đang trong quá trình tổ chức các Hội đồng để tuyển chọn nhiệm vụ này.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO