--Quảng cáo---

Bình Dương: Cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản và Chất lượng quản lý hành chính đất đai

Đất đai - 16:45 05/09/2019

(TN&MT) - Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021 và Kế hoạch cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) của Bộ TN&MT; UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai.

BD1
Giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, Cục Thuế, Tòa án nhân dân tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) của Bộ TN&MT và của tỉnh Bình Dương đến tất cả công chức, viên chức và người lao động; đăng công khai Kế hoạch cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai và tài liệu hướng dẫn đánh giá, xếp hạng trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Bình Dương và của các đơn vị. Hoàn thành trong tháng 9/2019.

Đồng thời, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các quy định của Luật Đất đai, các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có liên quan đến các thủ tục hành chính về đất đai, đặc biệt là thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp; đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai và thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai (nếu có) nhằm góp phần cải thiện các Chỉ số Đăng ký tài sản và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai; tham mưu, trình sửa đổi, bổ sung các quy định và các thủ tục hành chính về đất đai khi có các văn bản của Bộ TN&MT.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp chỉ đạo tổ chức rà soát, đề xuất cải tiến thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Đồng thời, Sở Tài chính, Cục Thuế phối hợp tổ chức rà soát, đề xuất cải tiến thủ tục và rút ngắn thời gian việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai, hoàn thành trong tháng 10/2019 gửi về Sở TN&MT và báo cáo UBND tỉnh Bình Dương. Còn UBND các huyện, thị xã, thành phố thì rà soát các quy định của Luật Đất đai các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có liên quan đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Đồng thời, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai và các thủ tục hành chính về đất đai (nếu có) nhằm góp phần cải thiện các Chỉ số Đăng ký tài sản và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai; thống kê số vụ tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện. Hoàn thành trong tháng 10/2019 và gửi về Sở TN&MT để tổng hợp; tổ chức rà soát, đánh giá việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của từng cơ quan, đơn vị có liên quan và cơ chế giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan theo cơ chế một cửa tại địa phương; đề xuất quy định sửa đổi, bổ sung cụ thể tại địa phương cho phù hợp.

bd2
Giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở TN&MT tỉnh Bình Dương

Để tạo điều kiện cải thiện các Chỉ số Đăng ký tài sản và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai, Sở TN&MT Bình Dương tổ chức triển khai thực hiện nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm Villis cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh để vận hành khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính trong việc thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; cập nhật hồ sơ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố và 91 xã, phường, thị trấn; lập, điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất hàng năm; điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án công trình phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, Sở TN&MT chủ động triển khai các giải pháp quản lý, tăng cường phối hợp cơ quan Thuế trên cơ sở chuyên môn hóa, đổi mới phương pháp xử lý nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở các quy định hiện hành; tăng cường nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn và trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và giám sát toàn diện việc thực thi các thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Cũng theo Kế hoạch này, UBND tỉnh Bình Dương đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương cần tích cực hợp tác, tăng cường đối thoại với các cấp chính quyền, tạo cơ chế thông tin hiệu quả trong việc thực thi các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngày càng thành công, góp phần cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) của tỉnh Bình Dương và của cả nước.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO