Tài nguyên nước

Bến Tre: Triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước 2023

Bạch Thanh 08/06/2024 - 18:37

(TN&MT) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh vừa ký văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15.

Theo đó, UBND tỉnh Bến Tre đề nghị tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác; trong đó, tập trung phổ biến đến các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, Nghị định số 53/2024/NĐ-CP, Nghị định số 54/2024/NĐ-CP, Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT, Thông tư số 04/2024/TTBTNMT, Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT.

h1(1).jpg
Tập trung triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước 2023

Đồng thời, tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở địa phương đảm bảo phù hợp với quy định của các Nghị định, Thông tư nêu trên. Trong đó, lưu ý đến các quy định liên quan đến vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo Công văn số 3201/BTNMT-TNN ngày 20/5/2024 của Bộ TN&MT về việc tổ chức triển khai việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Luật Tài nguyên nước 2023; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; điều hòa, phân phối tài nguyên nước; phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra; cấp, gia hạn, điều chỉnh,… giấy phép về tài nguyên nước; phân vùng chức năng nguồn nước mặt; xác định, tổ chức công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; xác định, điều chỉnh dòng chảy tối thiểu; bảo vệ nước dưới đất.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải đăng ký hoặc phải có giấy phép khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Đối với UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu triển khai xác nhận đăng ký khai thác nước dưới đất. Riêng UBND các xã, phường, thị trấn thì thực hiện tiếp nhận kê khai việc khai thác nước dưới đất của hộ gia đình để sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 54/2024/NĐ-CP.

h2(1).jpg
Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước trên địa bàn

Ngoài ra, UBND tỉnh Bến Tre cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu các văn bản nêu trên đến các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn; tiếp tục cập nhật chậm nhất sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành đối với các giấy phép mới do UBND tỉnh cấp vào cơ sở dữ liệu giấy phép tài nguyên nước dùng chung.

Bên cạnh rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước đã được cấp giấy phép thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mà chưa nộp hồ sơ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thì khẩn trương thực hiện nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, bình đẳng của pháp luật, tránh thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách Nhà nước.

Cùng với đó, Sở TN&MT Bến Tre chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện, nguồn lực, điều kiện thực tế và tình hình cụ thể, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho Sở TN&MT cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm dừng, đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên nước, giấy phép thăm dò nước dưới đất theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, Sở TN&MT Bến Tre là cơ quan đầu mối phối hợp, hỗ trợ, thực hiện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Bến Tre xem xét, giải quyết đối với các khó khăn, vướng mắc, phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến Tre: Triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO