Bến Tre luôn đồng hành cùng sự phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường

Bạch Thanh (thực hiện)| 14/07/2022 16:59

(TN&MT) - Thời gian qua, tỉnh Bến Tre đã và đang tập trung các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, ngành TN&MT Bến Tre đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển chung của địa phương. Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre xung quanh nội dung này.

PV: Bến Tre được đánh giá là tỉnh phát triển khá, có sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Xin ông cho biết đôi nét về những thành tựu tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua?

Ông Trần Ngọc Tam: Bến Tre là một trong những tỉnh được xác định là chịu sự tác động mạnh mẽ nhất do biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng, trong khi kinh tế nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế. Tuy nhiên, những năm gần đây, lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch đang có những bước phát triển đáng được ghi nhận, góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo” cùng quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp vừa phòng, chống dịch hiệu quả, chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sự an toàn của nhân dân, vừa duy trì, chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phục hồi nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, kiên định thực hiện mục tiêu đề ra.

h1-1-.jpg
ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre

Đến hết năm 2021, tỉnh Bến Tre đã đạt được một số thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,04%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.302,86 triệu USD; GRDP bình quân đầu người 45,2 triệu đồng/người. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế của tỉnh Bến Tre tiếp tục phục hồi với nhiều tín hiệu khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tính đạt 3,83%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 7,72%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10,35%; huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 8,05%...

Như vậy, mặc dù tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức khi triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, nhưng với quyết tâm chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân; lãnh đạo tỉnh đã và sẽ tiếp tục phấn đấu để từng bước xây dựng quê hương Bến Tre phát triển khá, mạnh trong khu vực và cả nước, từng bước nâng cao dần thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

PV: Trong thành tích chung của cả tỉnh, ngành TN&MT Bến Tre đã đóng góp như thế nào cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương?

Ông Trần Ngọc Tam: Xác định công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với BĐKH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, UBND tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo ngành TN&MT tập trung thực hiện công tác quản lý tài nguyên ngày càng đi vào nền nếp, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch và đúng quy định pháp luật; công tác BVMT, ứng phó BĐKH có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức và hoạt động về BVMT của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao. Từ đó, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.

Đặc biệt, ngành TN&MT Bến Tre đã tập trung thực hiện tốt 2 nhiệm vụ đột phá theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đó là: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; đồng thời thực hiện tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới.

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, ngành TN&MT tỉnh còn tăng cường thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên như: Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quản lý tài nguyên, biển đảo, BVMT, ứng phó BĐKH. Đồng thời, ngành TN&MT Bến Tre cũng đã phối hợp với các ngành và địa phương thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế vườn và kinh tế biển, phát triển các mô hình sản xuất linh hoạt, hiệu quả theo diễn biến hạn mặn và BĐKH.

PV: Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trước mắt ngành TN&MT Bến Tre sẽ triển khai nhiệm vụ và giải pháp nào, thưa ông?

Ông Trần Ngọc Tam: Để đảm bảo cho phát triển bền vững của tỉnh, trong thời gian tới, UBND tỉnh Bến Tre sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ngành TN&MT tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về quản lý tài nguyên, BVMT, ứng phó BĐKH; đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, sửa đổi, trong đó có Luật Bảo vệ Môi trường 2020 để các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị và nhân dân quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức và từng bước thay đổi hành vi, thói quen việc quản lý tài nguyên, BVMT, ứng phó BĐKH trên địa bàn tỉnh.

ben-tre.jpg

Bến Tre hướng đến xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Thứ hai, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên, chú trọng lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của các huyện, thành phố; Quy hoạch tài nguyên khoáng sản cát lòng sông, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ khai thác bền vững tài nguyên nước, xử lý nước thải, chất thải.

Thứ ba, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với BĐKH giai đoạn 2020 - 2030; Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030.

Thứ tư, tập trung triển khai thực hiện Đề án Bến Tre xanh; Đề án quản lý rác thải; đồng thời triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động về giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh, kiểm soát môi trường, xử lý ô nhiễm, tiến dần đến xây dựng môi trường tỉnh Bến Tre xanh - sạch - đẹp.

PV: Không chỉ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành TN&MT Bến Tre còn là một thành tố tích cực đóng góp vào thành tựu chung của ngành TN&MT cả nước. Hướng tới Kỷ niệm 20 năm Ngày Thành lập Bộ TN&MT, ngành TN&MT Bến Tre tập trung thực hiện những nhiệm vụ nào để nâng cao hiệu quả công tác, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương?

Ông Trần Ngọc Tam: Vừa qua, Bến Tre đã đăng cai tổ chức Hội thao ngành TN&MT Cụm thi đua số VIII nhằm chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày Thành lập Bộ TN&MT; đặc biệt tỉnh cũng long trọng tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Đây là sân chơi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT giao lưu thể thao với phương châm “Vui khỏe”, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành TN&MT.

Về nhiệm vụ chuyên môn, tỉnh đã và đang tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về tăng cường công tác quản lý tài nguyên nhiên nhiên BVMT, ứng phó với BĐKH. Tiếp tục đổi mới, ban hành các chính sách liên quan trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trước mắt, Bến Tre sẽ tập trung cải thiện nâng cao chất lượng về Chỉ số tiếp cận đất đai; tập trung hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022 và Phân bổ, khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh; kiểm tra tình hình sử dụng đất công, đất bãi bồi ở các huyện. Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án theo hợp đồng đã ký kết. Thực hiện thanh, kiểm tra về khoáng sản trên địa bàn, rà soát thực hiện đấu giá lại các mỏ cát theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh Bến Tre giao cho Sở TN&MT chủ trì, kết hợp cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị; nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP. Bến Tre đến năm 2030, định hướng đến 2050; trình thông qua HĐND tỉnh chủ trương đề xuất dự án đầu tư xây dựng đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre…

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến Tre luôn đồng hành cùng sự phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO