Sức khỏe

Bảo hiểm Việt Nam: Kiên định các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Thùy Linh 03/10/2023 - 13:45

“Toàn Ngành tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong xây dựng, hoàn thiện các Luật liên quan đến nhiệm vụ của Ngành thời gian tới”. Đây là yêu cầu của ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đưa ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành 2/10/2023.

Các chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 10 tháng qua, toàn ngành đã tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi các dự luật, dự thảo nghị định, thông tư liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT như: Luật BHXH, Luật BHYT (sửa đổi); Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện;… Xây dựng, hoàn thiện các văn bản báo cáo gửi Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành.

Về các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể: Công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2022 với khoảng 17,308 triệu người tham gia BHXH, tăng 223,9 nghìn người so với cùng kỳ năm 2022.

bhvn.png
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc khoảng 15,88 triệu người; Số người tham gia BHXH tự nguyện khoảng 1,428 triệu người. Cả nước có 14,173 triệu người tham gia BHTN, tăng 69,8 nghìn người so với cùng kỳ năm 2022. Số người tham gia BHYT là 91,467 triệu người; tăng 4,1 triệu người so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số thu tháng 9/2023 đạt 41.135 tỷ đồng (tăng 3.043 tỷ đồng (tương đương 8,6%) so với cùng kỳ năm 2022). Lũy kế đến hết tháng 9 năm 2023 333.696 tỷ đồng (tăng 28.148 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022), đạt 70,2% kế hoạch giao.

Công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của Ngành tiếp tục được chú trọng.Trong đó đẩy mạnh việc triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia; Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH…

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đánh giá, công tác thu, phát triển người tham gia của Ngành đang gặp không ít khó khăn do những tác động của nền kinh tế và thay đổi chính sách đòi hỏi BHXH các tỉnh phải nỗ lực hơn nữa trong thực hiện công tác này.

Về giải pháp, BHXH các tỉnh phải bám sát vào dữ liệu thuế, để tìm ra các doanh nghiệp cần truyền thông, vận động, cần thiết mở các hội nghị để gặp gỡ trao đổi; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tham mưu để giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến cấp cơ sở. Đồng thời sớm hoàn thiện các phần mềm của Ngành để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu công việc.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa đề nghị tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện Luật BHYT, từ những vướng mắc, tồn đọng trong thực tiễn để đưa ra đề xuất những ý kiến chung của toàn ngành nhằm đảm bảo tính thực tiễn tốt nhất trong việc sửa Luật BHYT. Cùng với đó, các quy định sửa đổi phải được đánh giá đầy đủ, chi tiết những tác động đến đối tượng chịu ảnh hưởng, trong đó bao gồm: bệnh nhân BHYT, quỹ BHYT và tính khả thi của những quy định, chính sách mới. Đồng thời, xây dựng nguyên tắc tiêu chí lập phân bổ điều chỉnh dự toán hang năm, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHYT, qua đó đảm bảo tối đa quyền lợi bệnh nhân KCB BHYT.

Mục tiêu hoàn thành các chính sách Bảo hiểm xã hội

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đánh giá, trong bối cảnh nền KTXH chung của cả nước còn nhiều khó khăn, tuy nhiên toàn ngành đã thực hiện được một số nhiệm vụ tích cực. Trong đó độ bao phủ tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2022, riêng lĩnh vực BHYT có thể hoàn thành 93,2% độ bao phủ toàn dân tham gia.

“Toàn Ngành tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong xây dựng, hoàn thiện các Luật liên quan đến nhiệm vụ của Ngành thời gian tới.” – Tổng giám đốc nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc các bộ, ngành trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật BHXH, Luật BHYT. Xây dựng các báo báo đánh giá rõ thực trạng, đề xuất sửa đổi các nội dung của luật, bảo đảm sát với yêu cầu thực tiễn. Đồng thời rà soát, nhận diện các rủi ro mà diễn biến thực tiễn hiện nay có thể xảy ra, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp trong triển khai nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, toàn Ngành tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của Ngành để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi các quỹ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở KCB BHYT có dấu hiệu trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Tổng Giám đốc cũng yêu cầu sớm hoàn thiện bộ tiêu chí dự toán chi phí KCB BHYT trên cả nước, giải quyết dứt điểm những tồn đọng trong dự toán những năm về trước.

Đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt; tập trung nêu các kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam đã mang lại lợi ích gì cho người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN. Toàn Ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tài chính; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo hiểm Việt Nam: Kiên định các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO