--Quảng cáo---

Bắc Giang: Hàng loạt sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản tại TP. Bắc Giang

Tiếng dân - 19:32 16/01/2018

(TN&MT) - Thanh tra tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của UBND TP. Bắc Giang giai đoạn năm 2014-2016,...

(TN&MT) - Thanh tra tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của UBND TP. Bắc Giang giai đoạn năm 2014-2016, trong đó có nêu rõ khuyết điểm, tồn tại, hàng loạt vi phạm về trật tự xây dựng...

Sai phạm kinh tế hàng tỷ đồng

Theo Kết luận thanh tra số 412/KL-TTr do Phó chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang ký, tại lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tổng vốn đầu tư được quyết toán của TP Bắc Giang trong 3 năm là hơn 1.291 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác tiếp nhận, quản lý và quyết toán vốn đầu tư vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót, tồn tại.

Cụ thể, nguồn vốn chủ yếu có được từ đấu giá quyền sử dụng đất. Việc huy động các nguồn vốn khác còn hạn chế. Công tác theo dõi, nắm bắt, tổng hợp các công trình được đầu tư trên địa bàn thành phố của Phòng Tài chính kế hoạch chưa đầy đủ. 

Thậm chí, có việc phân bổ vốn đầu tư cho công trình không thuộc nhiệm vụ chi của thành phố như: Trụ sở Công an thành phố, Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Cải tạo một số hạng mục Chi cục thuế thành phố.

Về công tác cấp phép xây dựng trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận đã thực hiện theo quy định. Tuy nhiên vi phạm của người dân vẫn còn nhiều.

Cụ thể, năm 2014, 112 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trong đó 38 trường hợp sai phép, 74 trường hợp không phép. Năm 2015, 95 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Năm 2016, 97 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Cơ quan quản lý đã xử lý vi phạm hành chính 27 trường hợp.

Với UBND TP Bắc Giang, Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại, khuyết điểm. Cụ thể, việc khảo sát, lập hồ sơ KTKT, DT công trình, nhiệm vụ thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt còn có hồ sơ thiếu chi tiết, lựa chọn vật tư chưa hợp lý. Lựa chọn cáp điện cấp cho công trình Trường THCS Lê Quý Đôn sử dụng loại cáp 1x240 giá trị hơn 270 triệu đồng, gây lãng phí hơn 120 triệu đồng. Một số công trình có đào, đắp đất làm rãnh thoát nước, đường cáp điện đều lựa chọn đào bằng thủ công làm tăng giá trị công trình.
Bắc Giang: Hàng loạt sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản tại TP. Bắc Giang
Trụ sở HĐND, UBND TP. Bắc Giang.
Một số công trình được thanh tra có sai phạm trong khâu thiết kế, lập dự toán. Việc tính toán sai khối lượng, áp dụng sai đơn giá, định mức của nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế ở hồ sơ báo cáo KTKT.

Theo kết luận thanh tra, công tác thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán được chủ đầu tư hợp đồng với các nhà thầu tư vấn thẩm tra, một số làm chưa tốt nên có nhiều khối lượng, đơn giá, định mức do đơn vị tư vấn thiết kế tính sai vẫn không được loại bỏ như công trình Trường THCS Lê Quý Đôn, dự toán được duyệt đã tính sai khối lượng, đơn giá. Công trình khuôn viên dọc Quốc lộ 1A… Theo kết quả thẩm tra, chủ đầu tư đã phê duyệt giá trị tổng dự toán sai, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc thất thoát, lãng phí của Nhà nước.

Bên cạnh đó, một số dự án lấy giá trị dự toán được duyệt làm giá gói thầu, trong khi dự toán được phê duyệt có sai sót khối lượng và đơn giá, không phù hợp với bản vẽ thi công… nhưng không loại bỏ trước khi đấu thầu.

Ngoài ra, một số công trình chủ đầu tư khi thương thảo ký hợp đồng đã không có biện pháp giảm tiết kiệm theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Một số công trình còn có tồn tại như nhật ký thi công ghi chép sơ sài, thiếu tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ vật tư đã sử dụng tại công trình.

Sau khi các công trình hoàn thành công tác xây lắp, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã làm thủ tục nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào sử dụng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, một số công trình không bàn giao hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công, quy trình bảo trì cho đơn vị sử dụng để bảo trì và vận hành sử dụng về sau.
Bắc Giang: Hàng loạt sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản tại TP. Bắc Giang
Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của UBND TP. Bắc Giang giai đoạn năm 2014- 2016.
Tiến hành thanh tra trực tiếp tại 12 công trình do UBND thành phố quyết định đầu tư phát hiện sai phạm kinh tế lên tới 3,2 tỷ đồng. Trong đó, nghiệm thu sai khối lượng 221 triệu đồng; tính sai đơn giá, định mức 169 triệu đồng; dự toán sai 2,2 tỷ đồng; sai khác 607 triệu đồng. Cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 131 triệu đồng.

Đối với UBND các phường, xã, ngoài những cố gắng, Thanh tra tỉnh Bắc Giang cũng chỉ ra một số sai phạm. Cụ thể, một số công trình việc thi công kéo dài theo hợp đồng, quá trình thi công đã phát sinh tăng vốn đầu tư, thi công xong không đủ kinh phí thanh toán cho các nhà thầu...

Chủ tịch UBND các xã, phường khi đầu tư xây dựng các công trình còn phụ thuộc vào các đơn vị tư vấn, các nhà thầu thi công dẫn đến việc phê duyệt thiết kế, dự toán còn sai sót. Nhiều công trình làm đường giao thông, xây dựng lựa chọn địa điểm khai thác đất chưa hợp lý...

Truy trách nhiệm cá nhân, tổ chức sai phạm

Thanh tra tỉnh Bắc Giang xác định, trách nhiệm chung đối với các đối với các tồn tại, khuyết điểm được phát hiện qua thanh tra toàn diện công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản thuộc về Chủ tịch UBND TP. Bắc Giang giai đoạn năm 2014- 2016. Được biết giữ cương vị Chủ tịch UBND TP Bắc Giang thời kỳ này là ông Đỗ Xuân Huấn. Chủ tịch UBND TP. Bắc Giang hiện tại là ông Mai Sơn.

Trách nhiệm trong công tác tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thuộc về Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng số 1, số 2, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch thành phố.

Trách nhiệm trực tiếp đối với các tồn tại trong việc lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu sai khối lượng thuộc về các ông, bà được giao nhiệm vụ tại các ban QLDA xây dựng TP. Bắc Giang. Trách nhiệm trong việc để xảy ra tồn tại, khuyết điểm trong quá trình theo dõi tổng hợp không đầy đủ các công trình đầu tư XDCB thuộc về lãnh đạo, cán bộ chuyên môn phòng Tài chính - Kế hoạch.

Trách nhiệm trực tiếp các tồn tại, sai phạm tại các công trình cấp xã, phường được thanh tra thuộc về Chủ tịch UBND các xã, phường và các cán bộ được giao tham mưu cho Chủ tịch UBND xã, phường trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
Bắc Giang: Hàng loạt sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản tại TP. Bắc Giang
Hàng loạt sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản tại TP. Bắc Giang
Từ những sai phạm được phát hiện, Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Bắc Giang căn cứ số liệu qua thanh tra có trách nhiệm chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, với các đơn vị thuộc UBND TP, Bắc Giang, phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước 131 triệu đồng gồm: Công trình Tượng đài chiến thắng không quân Mỹ hơn 90 triệu đồng (thu hồi của Công ty CP ĐTPT nhà và đô thị Bắc Giang và của Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Hảo); Công trình cải tạo sửa chữa một số hạng mục tại Trụ ở HĐND-UBND TP Bắc Giang 23 triệu đồng… Thời gian thu hồi, nộp xong trước ngày 30/1/2018.

Đồng thời, yêu cầu giảm trừ quyết toán hơn 1,2 tỷ đồng với các công trình: Trường THCS Lê Quý Đôn, công trình tường rào, cây xanh khu di tích lịch sự chiến thắng Xương Giang, công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cửa Chùa, xã Đồng Sơn…

Đối với Chủ tịch UBND các xã, phường thuộc thành phố Bắc Giang, yêu cầu thu hồi để nộp ngân sách hơn 900 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Bắc Giang xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan được chỉ rõ tại kết luận thanh tra.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO