--Quảng cáo---

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiến hành kiểm kê đất đai năm 2019

Đất đai - Linh Nga - 06:52 25/09/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bàn hành Kế hoạch số 125 về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

dat
Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ chú trọng kiểm kê đối với các tổ chức đang sử dụng đất nông, lâm nghiệp

Mục đích của Kế hoạch là nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất, làm cơ sở để quản lý, sử dụng đất đạt hiệu quả và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nhất là việc điều chỉnh, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2021-2025; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc đánh giá đúng hiện trạng sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do vậy, công tác kiểm kê đất đai phải xác định được đầy đủ số liệu về diện tích đất tự nhiên của các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh.

Để công tác kiểm kê đạt kết quả tốt, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong đó, kết quả kiểm kê đất đai phải thể hiện đầy đủ, chính xác trong bảng số liệu và trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) dưới dạng giấy và dạng số.

Đồng thời, việc kiểm kê đất đai được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo từng cấp hành chính, trong đó cấp xã là đơn vị cơ bản tiến hành kiểm kê đất đai. Kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 của cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện, cấp tỉnh.

Việc kiểm kê đất đai lần này sẽ chú trọng đối với các tổ chức sự nghiệp và doanh nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội… đang sử dụng đất nông, lâm nghiệp; các tổ chức kinh tế sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền mà chưa chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Thời điểm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được tính đến hết ngày 31/12/2019. Thời hạn hoàn thành kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai ở cấp xã trước ngày 16/01/2020; cấp huyện trước ngày 01/3/2020 và trước ngày 16/4/2020 với cấp tỉnh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO