Bà Rịa - Vũng Tàu phát huy hiệu quả nguồn lực tài nguyên để phát triển kinh tế - xã hội

Linh Nga| 04/02/2020 12:03

(TN&MT) - Năm 2019, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Theo đó, ở hầu hết các lĩnh vực đã đạt được kết quả khả quan, đặc biệt đối với lĩnh vực tài nguyên đất đai, nước và khoáng sản có nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều kết quả nổi bật

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Năm 2019 là năm bứt phá triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Mục tiêu đặt ra với ngành TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu là phải quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2019, Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng  kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, phòng ban; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 theo từng nhóm nhiệm vụ cụ thể ở từng nội dung; triển khai mô hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích… Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất; thực hiện công tác hậu kiểm các dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước của địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Cụ thể, đối với quản lý Nhà nước về đất đai, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt kết quả quản lý và khai thác quỹ đất công toàn tỉnh tại Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 10/10/2019. Qua đó, đã xác định toàn tỉnh có hơn 10.414 ha đất công. Căn cứ danh mục quỹ đất công, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 phân cấp cho các Sở, ngành, địa phương quản lý và khai thác hiệu quả quỹ đất công. Đây là lần đầu tiên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định được toàn bộ quỹ đất công, đồng thời cũng là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước đã xác định được quỹ đất công cho toàn tỉnh.

Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 với 25 khu, tổng diện tích hơn 184 ha, dự kiến thu được số tiền 7.341,82 tỷ đồng. Tính đến tháng 12/2019, Sở TN&MT đã thực hiện đấu giá thành 7 khu đất tổng diện tích 40,732 ha với tổng giá trị 1.249,13 tỷ đồng; đang thực hiện đấu giá 9 lô đất với tổng diện tích 10,56ha với số tiền dự kiến (theo giá khởi điểm) thu được khoảng 3.403,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở TN&MT cũng kịp thời tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (thay thế Quyết định số23/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017) quy định cụ thể hơn về quy mô, diện tích tách thửa phù hợp từng địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt quy định tách thửa với quy mô diện tích đất lớn nhằm tránh việc lợi dụng quy định về tách thửa để phân lô, bán nền mà không lập dự án đầu tư phát triển nhà ở…

Bà Rịa - Vũng Tàu từng bước phát triển mạnh ngành kinh tế biển

 

Đối với lĩnh vực khoáng sản, tính đến 12/2019, Sở TN&MT đã tổ chức tính, thẩm định tiền cấp quyền 9 trường hợp, các trường hợp này nộp 1 lần với tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước là 5,9 tỷ đồng; ban hành 32 văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản; tổ chức hơn 30 lượt kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Trong năm, các ngành chức năng và địa phương đã triển khai trên 541 buổi kiểm tra, đã phát hiện và xử lý 101 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép (giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2018), tịch thu khoảng 8,564 ngàn mét khối cát; xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 1,505 tỷ (giảm khoảng 4 trăm triệu so với cùng kỳ năm 2018).

Còn đối với quản lý về tài nguyên nước, trong năm 2019, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 10 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước cho 6 đơn vị với số tiền phải nộp là 1,4 tỷ đồng; xử lý đúng hạn cho 83 hồ sơ về xin cấp Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước; đôn đốc UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định.

Tập trung hoàn thành các mục tiêu trọng tâm

Theo ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu, mục tiêu cụ thể trong năm 2020 đối với ngành TN&MT tỉnh là cơ bản giải quyết xong các dự án còn vướng mắc về thủ tục đất đai phức tạp kéo dài; hoàn thành kế hoạch đấu giá đất; tăng cường nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, bảo vệ nghiêm ngặt nguồn nước sản xuất và sinh hoạt, không cho phép đầu tư các dự án có nguy cơ xâm hại nguồn nước trong khu vực hành lang bảo vệ các hồ chứa nước và hoàn thành kế hoạch đấu giá khoáng sản năm 2020.

Để đạt được các mục tiêu trên, ngoài việc tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, chính sách theo pháp luật về tài nguyên và môi trường; Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động công vụ, Sở TN&MT còn tăng cường phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương để nâng cao chất lượng các quy hoạch và tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên.

Tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2019 là 170.672,98 ha chiếm 98,60 % (cao hơn so với chỉ tiêu đề ra tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 97% diện tích đất cần cấp). Trong đó, diện tích đất đã cấp cho các tổ chức sử dụng là 68.762,97 ha, chiếm 99,25 %; diện tích đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 101.910,01 ha, chiếm 98,17 %.

Sở TN&MT sẽ tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất; tiếp tục kiến nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò các tổ hỗ trợ về Bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết các vướng mắc, khó khăn trên địa bàn tỉnh ưu tiên địa bàn thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ, huyện Côn Đảo.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Sở TN&MT sẽ rà soát, tích hợp kết quả dự án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn 2035 - Phần tài nguyên nước mặt vào nội dung phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước trong quy hoạch tỉnh; triển khai Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; danh mục các loại hình dự án không thu hút đầu tư, các loại hình dự án hạn chế thu hút đầu tư tại các vị trí thuộc khu vực thượng nguồn các hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm về bảo vệ môi trường cần thiết phải triển khai đồng thời các giải pháp sau nhằm bảo vệ nguồn nước. Trong đó, tăng cường phối hợp của các ngành, các cấp từ khi cấp phép đầu tư xây dựng đến khi đi vào hoạt động nhằm hạn chế tình trạng phát sinh các cơ sở hoạt động trái phép, nằm ngoài quy hoạch gây khó khăn cho công tác kiểm soát các nguồn thải.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT thường xuyên vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước để theo dõi, giám sát nguồn tài nguyên nước, trong đó, ưu tiên đầu tư quan trắc môi trường tự động kịp thời theo dõi và đưa ra các cảnh báo để ứng phó, khắc phục việc ô nhiễm nguồn nước; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tài nguyên nước...

Trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch khoáng sản cho giai đoạn 2021 - 2025 để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh, phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch; tiếp tục tổ chức thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp có khai thác khoáng sản theo đúng quy định; chủ động thực hiện công tác kiểm tra, nắm tình hình thực tế hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn và hoạt động khai thác tại các mỏ được cấp phép để kịp thời xử lý khi có vấn đề phát sinh.

Đặc biệt, Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch đấu giá khoáng sản năm 2020; tổ chức triển khai đấu giá theo kế hoạch đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt. Đồng thời, Sở TN&MT thực hiện các công việc sau đấu giá, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân trúng đấu giá sớm hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép khai thác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu phát huy hiệu quả nguồn lực tài nguyên để phát triển kinh tế - xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO