Bà Rịa - Vũng Tàu: 5 chương trình trọng tâm xử lý ô nhiễm môi trường đến năm 2020

12/03/2018 17:55

(TN&MT) -  UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phê duyệt Đề án xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017- 2020. Mục tiêu của Đề án là cải tạo...

(TN&MT) -  UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phê duyệt Đề án xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017- 2020. Mục tiêu của Đề án là cải tạo và phục hồi cảnh quan môi trường các khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; các chất thải phát sinh trên địa bàn tỉnh cơ bản được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường trước khi thải.
 
Đề án  xử lý ô nhiễm môi trường  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 gồm 05 chương trình trọng tâm, trong đó có 19 dự án ưu tiên được đề ra để thực hiện.Trong đó, Chương trình thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt có 02 dự án gồm: Dự án đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại huyện Côn Đảo với công suất xử lý 20 tấn/ngày; Dự án thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
 
Chương trình thu gom và xử nước thải đô thị  có 06 dự án gồm: Dự án thu gom và xừ lý nước thải huyện Côn Đảo với công suất xử lý khoảng 7.000 m3/ngày đêm; Dự án thu gom và xử ]ý nước thải đô thị thành phố Vũng Tàu giai đoạn II công suất xử lý khoảng 44.000m3/ngày đêm; Dự án thu gom và xử lý nước thải đô thị thành phố Bà Rịa, công suất xử lý khoảng 12.000 m3/ngày đêm; Dự án thu gom và xử lý nước thải đô thị khu đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, công suất xử lý khoảng 30.000 m3/ngày đêm; Dự án thu gom, xử lý nước thải đô thị khu vực Long Sơn - Gò Găng, TP Vũng Tàu, công suất xử lý khoảng 9.500 m3/ngày đêm; (6) Dự án thu gom, xử lý nước thải đô thị Long Điền, huyện Long Điền, công suất xử lý khoảng 19.500 m3/ngày đêm.
ca chet hang loat 660x400
Tình trạng ô nhiễm môi trường do nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa được xử lý triệt để
Chương trình cải thiện, khắc phục ô nhiễm tại một số khu vực bị ô nhiễm và bảo vệ cảnh quan có 07 dự án gồm: Dự án cải tạo kênh Bến Đình; Dự án cải tạo hồ Bàu Sen; Dự án khôi phục rừng ngập mặn cảnh quan Phước Cơ; Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bãi thải Phước Cơ; Dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung cho Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên và lắp đặt quan trắc tự động; Dự án cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường dầm nước trước cống số 6, xã Tân Hải, huyện Tân Thành; Dự án đầu tư hạ tầng 02 khu chề biến hải sản tập trung tại huyện Long Điền và TP Vũng Tàu để di dời các cơ sở chế biến hải sản.
 
Chương trình nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn thải, nguồn nước cấp có 02 dự án gồm: Dự án đầu tư thiết bị, phương tiện phục vụ công tác quan trắc tự động nước thải, khí thải, môi trường không khí tại các đô thị và tại Trung tâm điều hành tại Sở Tài nguyên và Môi trường; Dự án đầu tư các Trạm quan trắc tự động để theo dõi chất lượng nước cấp tại hồ Đá Đen, sông Ray, sông Hỏa.
 
Chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức doanh nghiệp, cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường có 02 dự án gồm: Dự án tăng cường các hoạt động truyền thông về môi trường; (2) Dự án đào tạo nguồn nhân lực về công tác bảo vệ môi trường.
 
Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Đề án xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020 vào khoảng 8.255,28 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách của tỉnh khoảng 3.397,67 tỷ đồng; vốn ngân sách TW hỗ trợ khoảng 1.989,8 tỷ đồng và vốn ODA khoảng 2.867,81 tỷ đồng.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: 5 chương trình trọng tâm xử lý ô nhiễm môi trường đến năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO