--Quảng cáo---

Yên Bái: Nhiều tổ chức doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục thuê đất

Đất đai - Thanh Ngà - 17:14 06/11/2019

(TN&MT) - Theo thống kê của Sở TN&MT tỉnh Yên Bái hiện nay toàn tỉnh có 226/801 tổ chức kinh tế chưa thực hiện đăng ký thủ tục giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Tỉnh Yên Bái đã và đang tiếp tục rà soát, kiểm tra và xử lý các trường hợp chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 02/3/2018 cuả UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nhiều tổ chức doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục thuê đất

Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã tiến hành rà soát, thống kê xây dựng cơ sở dữ liệu về thực trạng quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, thống kê tính đến ngày 30/4/2019 trên địa bàn tỉnh có tổng số 801 tổ chức kinh tế đang sử dụng đất với 1.997 điểm sử dụng đất và tổng diện tích sử dụng đất của các tổ chức là 14.992,35ha. Trong đó, có 226 tổ chức với 702 điểm sử dụng đất và tổng diện tích là 870,17 ha chưa được đăng ký giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất; có 575 tổ chức với 1.295 điểm sử dụng đất và tổng diện tích là 14.552,22 ha đã được giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất.

Ông Cao Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái cho biết: Để xảy ra nguyên nhân này chủ yếu là do lịch sử về công tác quản lý, sử dụng đất qua nhiều thời kỳ để lại, trong quá trình thực hiện việc quản lý, theo dõi, lưu trữ không đầy đủ thông tin về các tổ chức. Bên cạnh đó, việc phân công trách nhiệm thực hiện có sự thay đổi giữa các phòng, đơn vị và cán bộ thực hiện công việc này chưa chặt chẽ; cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục còn lỏng lẻo. Mặt khác, do công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý những đơn vị vi phạm pháp luật về đất đai chưa được kịp thời.

Trong thời gian tới, sở sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đất đai cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo phân cấp thẩm quyền phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, các doanh nghiệp sử dụng đất tiếp cận về chính sách pháp luật đất đai theo hướng công khai, minh bạch, rõ ràng và cụ thể.

Bên cạnh đó, tăng cường cải cách thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục về thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo cơ chế một cửa liên thông. Xây dựng nền hành chính công thực sự minh bạch, hiệu quả đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động quản lý nhà nước và các dịch vụ công về đất đai vừa thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật đất đai, pháp luật về môi trường.

Theo Bài tự viết
Copy Link

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO