Xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia

Nguyễn Thủy| 25/02/2021 10:18

(TN&MT) - Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia là một nội dung quan trọng của Luật Đo đạc và bản đồ. Đây cũng được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đang tập trung triển khai thực hiện trong năm 2021.

Theo ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Luật Đo đạc và bản đồ đã quy định rõ trách nhiệm của Bộ TN&MT là chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Chiến lược phát triển, Kế hoạch triển khai thực hiện hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia trình Chính phủ phê duyệt.

Để xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, Bộ TN&MT sẽ chủ trì xây dựng Chiến lược phát triển, Kế hoạch triển khai; xây dựng cơ chế, chính sách, nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện; lựa chọn và phát triển công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia. Ngoài ra, xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa lý và xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam và các ứng dụng, dịch vụ dữ liệu không gian địa lý.

Mô hình hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia. Ảnh minh họa

Theo đó, hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia phải bảo đảm dữ liệu không gian địa lý được chuẩn hóa, tập hợp đầy đủ từ Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân; được cập nhật thường xuyên để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao dân trí; thuận lợi cho cung cấp các dịch vụ công; bảo đảm khả năng kết nối liên thông với hạ tầng dữ liệu không gian địa lý các nước trong khu vực và     quốc tế.

Cũng theo ông Lâm, hiện nay, Cục đang tập trung xây dựng Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam và tích hợp dữ liệu khung (Phiên bản thử nghiệm) để từ đó làm cơ sở để lập Đề án xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam trình Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án. Việc xây dựng Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam sẽ góp phần phục vụ chia sẻ, chuyển đổi, phân tích, tích hợp, tra cứu và tải các dữ liệu khung và dữ liệu chuyên ngành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO