--Quảng cáo---

Viện Khoa học Môi trường thông báo tạm dừng xét tuyển viên chức năm 2021

Xã hội - Báo TN&MT - 16:50 31/12/2021

(TN&MT) - Viện Khoa học Môi trường (Tổng cục Môi trường) vừa ban hành Thông báo số 202/TB-KHMT ngày 31/12/2021 về việc tạm dừng xét tuyển viên chức năm 2021.

Thông báo nêu rõ, thực hiện Quyết định số 728/QĐ-TCMT ngày 5/8/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Khoa học môi trường; căn cứ Công văn số 2652/TCMT-TCCB ngày 14/9/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc triển khai kế hoạch tuyển viên chức của Viện Khoa học Môi trường năm 2021.

Ngày 14/9/2021, Viện Khoa học Môi trường đã đăng Thông báo số 131/TB-KHMT về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Khoa học Môi trường, từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày 14/10/2021. Sau thời hạn đăng thông báo tuyển dụng (30 ngày), Viện Khoa học môi trường đã nhận được 13 hồ sơ đăng ký của thí sinh dự tuyển và Viện đã báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Môi trường tại Văn bản số 148/BC-KHMT ngày 15/10/2021.

Ngày 7/12/2021, Viện Khoa học Môi trường tiếp tục báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và xin ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 177/KHMT về việc xin ý kiến về Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện.

Căn cứ vào tình hình thực tế và sau khi trao đổi, thảo luận với Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học Môi trường tạm dừng việc xét tuyển viên chức năm 2021 theo Thông báo số 131/TB-KHMT ngày 14/9/2021, vì các lý do sau đây:

Công văn số 5728/BTNMT-TCCB ngày 17/9/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp. Theo đó, Viện Khoa học môi trường, Tổng cục Môi trường và Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam dự kiến thành lập 1 Viện nghiên cứu về công nghệ và ứng dụng trong lĩnh vực môi trường biển và hải đảo.

Công văn số 5818/BTNMT-KHCN ngày 22/9/2021 của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các Viện và Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm TN&MT.

Công văn số 8036/BTNMT-TCCB ngày 28/12/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học môi trường.

Công văn số 3413/TCMT-TCCB ngày 18/11/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc xin ý kiến triển khai thực hiện tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường.

Công văn số 4010/TCMT-TCCB ngày 31/12/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học môi trường.

Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội.

Vì vậy, trong lúc chờ sự sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức của Tổng cục Môi trường nói chung và Viện Khoa học Môi trường nói riêng cũng như để đảm bảo tốt các phương án về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Chính phủ và của Thủ đô Hà Nội, Viện Khoa học Môi trường trân trọng Thông báo về việc tạm dừng Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Khoa học Môi trường để các thí sinh được biết và thực hiện.

  • Viện Khoa học Môi trường tuyển dụng viên chức năm 2019
    Môi trường - Viện Khoa học Môi trường - 16:32 21/11/2019
    (TN&MT) - Thực hiện Quyết định số 2898/QĐ- BTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Viện Khoa học môi trường, Tổng cục Môi trường; Công văn số 5852/TCMT-TCCB ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Môi trường về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019, Viện Khoa học Môi trường thông báo tuyển dụng 08 chỉ tiêu viên chức 2019, cụ thể như sau:

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO