Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh: Đổi mới bộ máy và thống nhất quy trình nghiệp vụ

Trường Giang| 31/12/2020 14:27

(TN&MT) - Mặc dù mới chỉ hơn gần 2 năm đi vào hoạt động nhưng Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh đã có nhiều đổi mới về tổ chức, bộ máy và chuẩn hóa, thống nhất quy trình nghiệp vụ gắn với đổi mới tinh thần phục vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương của viên chức, người lao động trong toàn hệ thống, qua đó đã thu được nhiều hiệu quả thiết thực.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 5 năm 2019. Khi thành lập, Sở TN&MT đã đề xuất UBND tỉnh thí điểm 1 chi nhánh quản lý 2 đơn vị cấp huyện tại thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh. Trên cơ sở kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Kỳ Anh là Chi nhánh có số lượng nhân lực đông (32 người), hồ sơ giao dịch nhiều nhưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân kịp thời, nguồn thu dịch vụ gần 1/3 các Chi nhánh còn lại.

Một góc thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh)

Thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả Văn phòng đã xây dựng đề án sáp nhập các chi nhánh và được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định 1784/QĐ- UBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, số Chi nhánh của Văn phòng Đăng ký đất đai đã giảm từ 12 Chi nhánh xuống còn 7 chi nhánh; đồng thời được bổ sung về chức năng công nghệ thông tin.

Hiện nay, Văn phòng hoạt động theo mô hình chi nhánh liên huyện. Sau sáp nhập giảm bớt đầu mối, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động bảo đảm về số lượng, chất lượng, bố trí cán bộ phù hợp vị trí việc làm.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh, xác định nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân là nhiệm vụ ưu tiên số một nhằm thay đổi nhận thức của xã hội đối với ngành TN&MT nói chung, đối với lĩnh vực đất đai nói riêng. Sở TN&MT đã chỉ đạo Văn phòng đổi mới về tinh thần phục vụ tổ chức, công dân khi thực hiện dịch vụ công.

Bên cạnh đó, thiết lập kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, công dân và siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với viên chức, người lao động trong toàn hệ thống. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, chi nhánh trực thuộc đối với các hoạt động tại đơn vị, nhờ đó đã tạo được không khí đoàn kết, thống nhất, tinh thần làm việc hăng say tại các đơn vị, bước đầu được tổ chức, công dân đánh giá cao tinh thần phục vụ.

Văn phòng luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ cốt lõi, quan trọng để nâng cao vị thế, vai trò và sự tín nhiệm của tổ chức, người dân liên quan đến mọi hoạt động của Văn phòng. Nhờ đó trong năm 2020, đã có gần 71 nghìn hồ sơ tiếp nhận và giải quyết đúng và trước hạn 100%, không có hồ sơ trễ hạn.

Tại các Chi nhánh, Văn phòng đã chỉ đạo cán bộ hỗ trợ cho người dân lập hồ sơ trong quá trình thực hiện dịch vụ đo đạc. Tùy vào thủ tục để cung cấp mẫu hồ sơ, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ để nộp. Vì vậy hồ sơ người dân đã được giải quyết kịp thời, không phát sinh chi phí, tạo được niềm tin của người dân đối với Văn phòng. Mặt khác, việc hỗ trợ tổ chức, người dân trong thực hiện thủ tục hành chính đã làm giảm hoạt động môi giới giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, tạo môi trường minh bạch.

Việc tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp cũng được quan tâm. Văn phòng đã bố trí bộ phận luôn tiếp nhận và cung cấp số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ mạng xã hội facebook, zalo để người dân và doanh nghiệp tiện liên hệ nhằm hỗ trợ và nhận phản ánh của tổ chức, công dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc này, Văn phòng đã hỗ trợ giải quyết nhiều trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhiều năm không được thực hiện (chủ yếu do cấp xã không giải quyết cho người dân).

Ngoài ra, để thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý biến động thường xuyên bản đồ địa chính theo chức năng, nhiệm vụ, Văn phòng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 về “Thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo” nhằm ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật thường xuyên kịp thời biến động thông tin thửa đất trên bản đồ và hồ sơ địa chính phù hợp với hiện trạng sử dụng trên nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung, có chia sẻ với các cấp, các ngành để khai thác sử dụng công khai, minh bạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh: Đổi mới bộ máy và thống nhất quy trình nghiệp vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO