Văn phòng Bộ TN&MT: Góp phần hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành

Phong Thư| 04/08/2022 15:10

(TN&MT) - Là một trong những đơn vị thành lập sớm nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Văn phòng Bộ luôn nỗ lực theo kịp với bước phát triển của ngành. Những năm qua, Văn phòng Bộ TN&MT đã dần đổi mới cách thức triển khai các nhiệm vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành. Qua đó, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành TN&MT qua các thời kỳ.

Kết nối thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ

Văn phòng Bộ có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng tổng hợp, thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, điều phối chương trình làm việc của Lãnh đạo Bộ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành của Lãnh đạo Bộ; quản lý vận hành Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ.

Với đặc thù công việc liên quan đến nhiều đơn vị cùng lúc, hằng năm, Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm xây dựng hàng trăm báo cáo định kỳ, đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ. Các báo cáo tổng hợp đã nâng cao chất lượng, bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, chỉ ra được các điểm còn hạn chế, yếu kém để phục vụ công tác chỉ đạo, giải quyết của lãnh đạo Bộ được kịp thời, tháo gỡ các điểm nghẽn, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ.

t18.jpg

Văn phòng Bộ luôn đảm bảo điều kiện hạ tầng tốt nhất cho các cuộc họp trực tuyến của Lãnh đạo Bộ TN&MT với các cơ quan, đối tác trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao và Chương trình công tác. Kết quả trong thời gian qua, Bộ TN&MT là một trong số ít các bộ, ngành không có đề án, dự án chậm, muộn. Nhằm phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác quản lý Nhà nước về TN&MT, những năm gần đây, Văn phòng Bộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng văn bản liên quan đến chế độ báo cáo trong ngành, quy chế tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ...

Thực hiện chỉ đạo về tinh gọn bộ máy, từ năm 2017 đến nay, Văn phòng Bộ đã tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức để tinh giản bộ máy, biên chế, thể hiện qua 3 lần ban hành, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị. Đến nay, đơn vị đã giảm đầu mối tổ chức so với đầu nhiệm kỳ và yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Đẩy mạnh Chính phủ số toàn ngành

Trong nhiều năm qua, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước triển khai hệ sinh thái số được Văn phòng Bộ xem là một mũi nhọn nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tổng hợp, tham mưu, phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ và lãnh đạo Bộ TN&MT. Triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong toàn ngành, Văn phòng Bộ đã phối hợp với các đơn vị triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử (https://hscv.monre.gov.vn) tới tất cả lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ TN&MT và 63 Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hệ thống đã phát huy hiệu quả tích cực, hỗ trợ thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành và tổng hợp thông tin của lãnh đạo các cấp; bảo đảm 100% văn bản điều hành (không mật) được phân công xử lý; 100% văn bản, hồ sơ (không mật) được trình, duyệt và ký số trên môi trường mạng.

Triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong toàn ngành, Văn phòng Bộ đã phối hợp với các đơn vị triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử (https://hscv.monre.gov.vn) tới tất cả lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ TN&MT và 63 Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đến nay, Bộ TN&MT đã cung cấp 72 dịch vụ công mức độ 4 (đủ điều kiện), đạt tỷ lệ trên 75,8%. Tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ luôn đạt mức cao, năm 2021 là 44,2%. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022 là 45,6% (trong khi đó trung bình cả nước chỉ ở mức xấp xỉ 25%).

Các văn bản đều được số hóa, bảo đảm được lưu trữ an toàn, phục vụ kịp thời công tác tra cứu, điều hành của toàn ngành. Bên cạnh đó, hệ thống cũng luôn được nâng cấp, kết nối với Hệ thống quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, đảm bảo việc gửi/nhận văn bản qua trục liên thông, góp phần thay đổi tác phong, lề lối làm việc từ giải quyết công việc dựa trên giấy tờ sang giải quyết công việc trên môi trường điện tử. Cùng với đó, việc tương tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ được thực hiện thông qua ứng dụng chạy trên thiết bị thông minh; cung cấp thông tin lịch công tác, gửi/nhận văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản quốc gia; tìm kiếm nhanh văn bản, thông tin chỉ đạo điều hành…

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua, Văn phòng Bộ luôn tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Bộ cải cách chế độ họp, hội nghị. Đã tổ chức có hiệu quả các buổi giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp; giao ban qua truyền hình, giao ban trực tuyến giữa Bộ và các Sở TN&MT… Đặc biệt, trong thời điểm diễn ra dịch Covid-19 và cả thời điểm hiện nay, Văn phòng Bộ đã tham mưu và phục vụ Lãnh đạo Bộ dự các cuộc họp trực tuyến do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì; đã chủ trì họp trực tuyến với các đơn vị trong Bộ, các tổ chức và đối tác quốc tế, qua đó giúp công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, cũng như trao đổi thông tin trong và ngoài nước được diễn ra linh hoạt, thông suốt.

t18a.jpg

Tổ chức, người dân và doanh nghiệp đến giao dịch tại bộ phận một cửa, Văn phòng Bộ TN&MT.

Công tác tổng hợp, thu thập tài liệu, số liệu, báo cáo của các đơn vị, bộ, ngành, địa phương đều ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, đảm bảo 100% các cuộc họp diễn ra không giấy tờ. Toàn bộ các thông tin, dữ liệu, báo cáo được hệ thống hóa trên cơ sở dữ liệu chung của Văn phòng Bộ và luôn được cập nhập nhằm phục vụ quá trình hỗ trợ ra quyết định của Lãnh đạo Bộ, cũng như giúp cho việc tra cứu, khai thác được thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả.

Nhằm phục vụ tốt hơn cho các hoạt động chỉ đạo điều hành, Văn phòng Bộ đã đẩy mạnh hệ thống Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT trở thành kênh thông tin, tiếp nhận, lắng nghe, đóng góp ý kiến phản hồi, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là nơi công khai thông tin TN&MT, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tra cứu, tham khảo, góp ý.

Trao đổi với phóng viên Báo TN&MT, ông Phạm Tân Tuyến - Chánh Văn phòng Bộ TN&MT cho biết, để đáp ứng nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian tới, đặc biệt là sự nghiệp đổi mới, ngành TN&MT, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Bộ sẽ tiếp tục thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác chỉ đạo điều hành; tăng cường lắng nghe, tiếp nhận ý kiến, phục vụ tốt hơn cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn phòng Bộ TN&MT: Góp phần hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO