--Quảng cáo---

Vận hành, khai thác công trình nước sạch

Tài nguyên nước - Thu Thủy - 13:17 14/08/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc giao tiếp nhận, quản lý, vận hành và khai thác Công trình cấp nước sạch cho 3 xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là công trình cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa với công suất nhà máy nước 2.250 m3 /ngày-đêm (tương đương 100 lít/người/ngày đêm), đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các xã trên.

Trạm bơm nước thô (trạm bơm cấp 1). Khu đầu mối (Nhà máy), nhà quản lý trạm bơn cấp 2, trạm Clorator, bể lắng đứng kết hợp lọc nhanh, bể chứa nước, hồ xả bùn, tháp nước, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Nguồn nước lấy từ sông Mã tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy.

UBND tỉnh giao Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa tiếp nhận, quản lý, vận hành và khai thác Công trình cấp nước sạch tại huyện Cẩm Thủy và Yên Định

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa tiếp nhận, quản lý, vận hành và khai thác Công trình cấp nước sạch cho 3 xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Giá trị công trình: Trong khi chờ quyết toán được duyệt, tạm xác định bằng tổng mức đầu tư điều chỉnh tại Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 30/10/2014, với tổng mức đầu tư là 80,03 tỷ đồng.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở NN và PTNT, các ngành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị tiếp nhận bàn giao đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

Bên cạnh đó, yêu cầu Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa có trách nhiệm tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và công nhân để vận hành, quản lý khai thác công trình nói trên; đồng thời khi tiếp nhận lập phương án tài chính gửi Sở Tài chính phối hợp với Sở NN&PTNT thẩm định làm căn cứ tổ chức thực hiện.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO