Tuần Giáo (Điện Biên): Bảo vệ và phát triển rừng

Hoàng Châu| 12/12/2022 15:19

(TN&MT) - Nhận thức được tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống, thời gian qua huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên có nhiều việc làm thiết thực để quản lý, bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng. Qua đó, hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi xâm hại, từng bước nâng cao diện tích, chất lượng và tỷ lệ che phủ rừng.

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn toàn huyện Tuần Giáo đã được quan tâm thực hiện và đạt được kết quả tích cực. Huyện đã triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân; tăng cường công tác tuần tra, phát hiện và xử lý các vi phạm về Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Qua đó, diện tích rừng tự nhiên được bảo vệ, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được nâng cao, giảm số vụ vi phạm. Công tác giao đất, giao rừng cho người dân được thực hiện hiệu quả, đời sống của người dân làm nghề rừng từng bước được cải thiện. Đưa tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt trên 38%.

Giai đoạn 2019 - 2022 tổng diện tích giao đất, giao rừng đưa vào kế hoạch rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tuần Giáo là 49.328,12ha (trong đó: đất có rừng là 6.737,45ha; đất không có rừng là 42.590,67ha); diện tích đất có rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 532,40ha. Diện tích đã được đo đạc trên 14.454ha; diện tích đã cấp giấy CNQSDĐ là 1.051 giấy/1.767,49ha, trong đó đất khoanh nuôi tái sinh trên 990ha, Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; công tác tuyên truyền được chú trọng, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân, các chủ rừng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

tg(2).jpg

Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng

Bảo vệ và phát triển rừng là một trong trong những yếu tố, nội dung thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội cũng như trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. Những năm qua huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện, xây dựng các phương án, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, PCCR đến người dân tại các thôn bản. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến cho người dân về Luật quản lý bảo vệ rừng; vận động, hướng dẫn người dân phát, đốt nương đúng quy trình; tổ chức ký cam kết về quản lý bảo vệ rừng.

Ðể công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và việc chi trả dịch vụ môi trường rừng đạt hiệu quả, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn mới về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Phối hợp với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh chi trả những diện tích đủ điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng và chi trả tiền cho các chủ rừng.

a1.-tg.jpg

Công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn toàn huyện Tuần Giáo đã được quan tâm thực hiện và đạt được kết quả tích cực.

Ông Lò Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, cho biết: Xã có 12 bản với diện tích tự nhiên là 5.216,70 ha; diện tích rừng cung ứng DVMTR diện tích rừng được chi trả DVMTR là 1.120.636 ha. Thời gian qua xã đã tích cực tuyên truyền cho bà con và các chủ rừng ở 12/12 bản trong xã tích cực thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, phát triển rừng. Từ đó mà nhận thức của người dân về công tác bảo vệ và phát triển rừng đã được nâng lên. Công tác quản lý, bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân và cộng đồng dân cư đã có ý thức tự chủ, có trách nhiệm hơn trong quản ly bảo vệ rừng, hạn chế tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép. Việc phát triển kinh tế từ rừng cũng hiệu quả hơn.

Có thể thấy, bằng nhiều giải pháp quyết liệt, triển khai đồng bộ công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCR nên nhiều năm qua diện tích rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo được bảo vệ và phát triển tốt, số vụ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng, PCCR trên địa bàn huyện giảm đáng kể, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuần Giáo (Điện Biên): Bảo vệ và phát triển rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO