Thúc đẩy lao động tại hợp tác xã tham gia BHXH

Hồng Anh| 22/05/2022 09:02

Dư địa để phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tại các hợp tác xã (HTX) hiện khá lớn, với khoảng 6 triệu thành viên, gần 1 triệu lao động thường xuyên.

Chỉ 2% lao động thường xuyên trong HTX tham gia BHXH bắt buộc

Chính sách BHXH với lao động và cán bộ quản lý tại HTX được thực hiện từ năm 2003. Sau đó, Luật BHXH 2014 đã bổ sung đối tượng tham gia BHXH là người lao động, cán bộ quản lý trong HTX theo hướng toàn diện hơn.

Theo đó, đã sửa đổi hoàn thiện quy định về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với người quản lý, điều hành HTX có hưởng tiền lương. Từ ngày 1/1/2018 trở đi, mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên trong các HTX.

Luật BHXH cũng quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó xã viên, người lao động thuộc HTX không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và được hưởng chính sách hỗ trợ này.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đánh giá, giai đoạn vừa qua, chính sách BHXH với người làm việc trong các HTX được ban hành kịp thời, phù hợp với quá trình phát triển của kinh tế hợp tác và điều kiện, nhu cầu của người lao động.

Từ đó, góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH, bảo vệ người lao động và thân nhân của họ trước các rủi ro trong quá trình sản xuất, tạo điều kiện cho người làm việc trong HTX có lương hưu khi hết tuổi lao động.

Theo Bộ LĐTB&XH, thống kê ở thời điểm cuối năm 2020, đã có 7.415 đơn vị HTX và 41.560 người thuộc HTX tham gia BHXH bắt buộc.

Còn số liệu của Liên minh HTX Việt Nam cho thấy, đến ngày 31/12/2021, cả nước có 27.342 HTX, tăng 16.420 đơn vị (gấp 2,5 lần) so với năm 2001; thu hút gần 6 triệu thành viên và tạo việc làm cho gần 1 triệu người lao động.

bhxh.jpg
Bộ LĐTB&XH đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật BHXH phù hợp với nhóm đối tượng tại các HTX.

Tuy nhiên, số HTX tham gia BHXH bắt buộc là 7.451 đơn vị chiếm 28,61% số HTX, số người tham gia BHXH bắt buộc thuộc HTX là 41.560 người, thực tế chỉ chiếm dưới 2% số lao động thường xuyên tại HTX.

Dư địa tăng trưởng còn lớn

Theo số liệu thống kê của BHXH Việt Nam, số người tham gia BHXH bắt buộc thuộc các HTX có xu hướng không ổn định, tăng, giảm theo từng năm. Trong khi đó, số HTX tham gia đóng BHXH bắt buộc cho người lao động và xã viên trong HTX thì lại có xu hướng tăng lên qua từng năm. Điều này có nghĩa là bình quân số người tham gia BHXH bắt buộc trên mỗi đơn vị HTX đang có xu hướng giảm dần.

Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số đơn vị, số người lao động, cán bộ quản lý trong HTX đang có xu hướng giảm. Ở thời điểm tháng 10/2021, số người tham gia BHXH thuộc HTX là 37.646 người (giảm 9,4% so với cuối năm 2020), số HTX tham gia BHXH là 5.688 đơn vị (giảm 23,66% so với cuối năm 2020).

Về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người thuộc HTX, cơ bản tương đương với mức thu nhập bình quân của người lao động trong HTX (4,3 triệu đồng/tháng).

Tuy nhiên, mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người thuộc HTX thấp hơn mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động nói chung. Mức tăng tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người thuộc HTX về cơ bản còn thấp hơn so với mức tăng bình quân tiền lương chung làm căn cứ đóng BHXH (trừ năm 2018).

Mặc dù giai đoạn 2016 - 2020 vừa qua, Nhà nước đã ban hành, sửa đổi nhiều chính sách BHXH nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHXH trong HTX, nhưng số người thuộc khu vực HTX tham gia BHXH vẫn còn khiêm tốn so với số thành viên, số lao động làm việc thường xuyên tại các đơn vị này.

Để khắc phục những hạn chế nói trên, bên cạnh việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật  BHXH với HTX, người lao động, thành viên HTX, Bộ LĐTB&XH cũng đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật BHXH phù hợp với nhóm đối tượng tại các đơn vị này.

Theo đó, rà soát, nghiên cứu mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với người quản lý, điều hành HTX không hưởng tiền lương khi sửa đổi Luật BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Nghiên cứu, điều chỉnh chính sách phù hợp, tăng tính hấp dẫn để thu hút sự tham gia của người lao động trong khu vực HTX gắn với đặc thù của khu vực này là nhiều việc làm không chính thức, thu nhập không ổn định.

Ngoài ra cũng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các HTX, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thực hiện chính sách BHXH đối với người lao động làm việc trong các HTX.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy lao động tại hợp tác xã tham gia BHXH
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO