Ngành TN&MT

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên

Thúy Nhi 06/10/2023 20:12

Chiều 6/10, tại Hưng Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở (7/10/2003 - 7/10/2023). Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự và phát biểu tại buổi lễ.

Về phía UBND tỉnh Hưng Yên có Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Nguyễn Hùng Nam, lãnh đạo các Sở, ban, ngành; nguyên Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng đơn vị trực thuộc Sở TN&MT đã nghỉ hưu… cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT tỉnh.

img_1419.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi lễ

Trải qua 20 năm xây dựng, phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ TN&MT; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh và đặc biệt là sự đoàn kết đồng lòng, quyết tâm phấn đấu trên các mặt công tác của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… Sở và ngành TN&MT tỉnh đã không ngừng vươn lên, trưởng thành, đạt nhiều thành tích, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Từ khi được thành lập cho đến nay, Sở đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành trên nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, quyết định, đề án về lĩnh vực TN&MT. Ngoài ra, Sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các lĩnh vực được giao quản lý.

img_1435.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam phát biểu tại buổi lễ

Công tác quản lý đất đai luôn được Sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành; việc khai thác và sử dụng nguồn lực đất đai ngày càng hiệu quả hơn. Việc thu hồi đất, giao đất đã góp phần hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, với hàng nghìn dự án được triển khai, nhiều dự án đi vào sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, góp phần tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh…

Về công tác bảo vệ môi trường, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững, kể từ khi thành lập, Sở đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực này. Từ năm 2009 đến nay, Sở đã tham mưu tỉnh từ chối tiếp nhận 97 dự án dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường nằm ngoài khu công nghiệp có các loại hình sản xuất như: Giặt mài, dệt nhuộm, tẩy rửa kim loại bằng hóa chất, sơn, mạ… 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xây dựng mới đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn đạt khoảng 81%.

img_1391.jpg
Giám Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phú phát biểu tại buổi lễ

Với tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính; tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, thực hiện tốt chuyển đổi số; đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính….

img_1413.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho các tập thể, cá nhân của Sở TN&MT có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành.

Chúc mừng những thành tựu mà ngành TN&MT tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên đã kế thừa thành quả của các thế hệ lãnh đạo, vượt qua khó khăn thách thức, không ngừng trưởng thành, phát triển, khẳng định được vai trò là cơ quan chuyên môn quan trọng, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý tổng hợp các nguồn tài nguyên và môi trường; xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành và lớn mạnh góp phần rất to lớn vào sự phát triển của tỉnh nói riêng và ngành tài nguyên và môi trường trong cả nước nói chung.

img_1416.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy tặng bằng khen cho các cá nhân vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành TN&MT tỉnh.

Để phát huy lợi thế, tiềm năng của tỉnh Hưng Yên, triển khai thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tinh Hưng Yên lần thứ XIX và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được chỉ ra, Thứ trưởng đề nghị tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên đoàn kết, thống nhất, phát huy, kế thừa các thành tựu đã đạt được; triển khai hiệu quả các chủ chương dường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường.... Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm; xác định những việc quan trọng, cấp bách, cần giải quyết kịp thời các đề xuất kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo.

Đồng thời, tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trách nhiệm, chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, có bản lĩnh, tư duy đột phá, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chủ động tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Để tạo điều kiện cho ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng đề nghị Tỉnh ủy, HHĐND, UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực tương xứng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, góp phần cho sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Ghi nhận các kết quả đã đạt được của Sở TN&MT trong 20 năm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam khẳng định, trong những năm qua, Sở và Ngành TN&MT tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và sự chỉ đạo của UBND tỉnh, kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý, góp phần giảm thiểu và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; từng bước giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực đất đai, môi trường...góp phần ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng với những thành tựu, kết quả đã đạt được của Sở và Ngành, đồng thời dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ TN&MT, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh, và đặc biệt là truyền thống đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, sự nỗ lực quyết tâm của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở và Ngành sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng phát triển KT – XH địa phương.

Trong dịp này, Bộ TN&MT và UBND tỉnh Hưng Yên đã trao tặng nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO