Thanh Hóa: Yêu cầu dừng hoạt động tại mỏ đất ở Nông Cống để phục hồi môi trường

Thu Thủy| 27/08/2021 14:57

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu dừng hoạt động tận thu, vận chuyển đất trong quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát (Công ty Trường Phát) tại Công văn số 13054/UBND-CN.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7126/STNMT-TNKS ngày 23/8/2021 về việc dừng hoạt động tận thu, vận chuyển đất trong quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống của Công ty Trường Phát.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu Công ty Trường Phát dừng hoàn toàn việc tận thu, vận chuyển đất

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu Công ty Trường Phát dừng hoàn toàn việc tận thu, vận chuyển đất trong quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống đã được UBND tỉnh cho phép tại Công văn số 5635/UBND-CN ngày 29/4/2021. Tập trung thiết bị, nguồn lực khẩn trương thực hiện và hoàn thành các nội dung trong Đề án đóng cửa mỏ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3925/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 và Công văn số 3683/UBND-CN ngày 24/3/2021.

Nghiêm cấm lợi dụng việc cải tạo, phục hồi môi trường để khai thác khoáng sản trái phép; tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong khu vực; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Đề án đóng cửa mỏ nêu trên; cung cấp các hóa đơn, chứng từ liên quan đến khối lượng đất tận thu gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/9/2021, để kiểm tra, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh Thanh Hóa nghiêm cấm việc lợi dụng việc cải tạo, phục hồi môi trường để khai thác khoáng sản trái phép

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nông Cống và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn Công ty Trường Phát trong quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ nêu trên đảm bảo theo quy định; tổ chức nghiệm thu trước khi tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh quyết định đóng cửa mỏ đất nêu trên đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Giao UBND huyện Nông Cống chỉ đạo các phòng chức năng, UBND xã Tượng Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ tại khu vực mỏ đất xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống của Công ty Trường Phát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tuân thủ theo quy định của pháp luật và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trong khu vực thực hiện đề án và trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Yêu cầu dừng hoạt động tại mỏ đất ở Nông Cống để phục hồi môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO