--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Ủy quyền phê duyệt ĐTM các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Môi trường - Thu Thủy - 22:11 28/03/2022

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép môi trường các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN được tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép môi trường, cấp đổi, điều chỉnh giấp phép môi trường của các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Thời gian ủy quyền từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến khi có văn bản khác thay thế.

uyquyendtm.jpg
Thanh Hóa ủy quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM các dự án đầu tư tại KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh

Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm: Tổ chức thẩm định và phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được ủy quyền; cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường do mình phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện công tác giám sát; công tác bảo vệ môi trường khác trong quá trình triển khai các dự án do mình phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền. Tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ đến UBND tỉnh về các nội dung thực hiện theo ủy quyền tại Quyết định này trước ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thông báo rộng rãi các nội dung được ủy quyền tại Quyết định này đến các tổ chức, cá nhân để biết và liên hệ công tác.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO