Thanh Hóa: Sẵn sàng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu

Thu Thủy| 22/04/2021 14:26

(TN&MT) - Tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng ứng phó với thiên tai, giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Quyết định số 1278/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH. Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Thanh Hóa sẽ nâng cao hiệu quả thích ứng với BĐKH thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về BĐKH, trong đó có hoạt động thích ứng với BĐKH, thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với BĐKH vào hệ thống chiến lược, quy hoạch.

Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư cho các hành động thích ứng, khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu. Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do BĐKH.

Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do BĐKH

Trong giai đoạn 2026 – 2030, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về BĐKH, phối hợp, lồng ghép các hoạt động trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực của các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, cộng đồng và hệ sinh thái để tăng cường khả năng chống chịu, sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu.

Tiếp tục nâng cao năng lực chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng, khả năng thích ứng của hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học; tăng cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học trước tác động của BĐKH. Thúc đẩy các hành động thích ứng mang lại đồng lợi ích trong giảm nhẹ rủi ro do BĐKH và hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội, môi trường.

Giai đoạn sau năm 2030 cho đến năm 2050, tăng cường năng lực thích ứng với BĐKH của con người, cơ sở hạ tầng và các hệ thống tự nhiên, nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, bình đẳng giới, an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững quốc gia trong bối cảnh BĐKH và an toàn trước thiên tai..

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động triển khai các nội dung công việc được phân công, bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Rà soát các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương đảm bảo tính liên kết đồng bộ giữa các quy hoạch, kế hoạch. Vận động, thu hút sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng; tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Sẵn sàng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO