--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất TX Nghi Sơn thời kỳ 2021-2030

Đất đai - Thu Thủy - 15:40 05/11/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4364/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thị xã Nghi Sơn.

Theo đó, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Nghi Sơn với tổng diện tích đất đến năm 2030 là 45.560,99 ha. Trong đó, đất nông nghiệp 22.198,80 ha, đất phi nông nghiệp 22.993,88 ha, đất chưa sử dụng 368,31 ha. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 9.089,03 ha. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1/25.000.

Đối với phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021, tổng diện tích là 45.560,99 ha, trong đó đất nông nghiệp 29.256,29 ha, đất phi nông nghiệp 15.603,95 ha, đất chưa sử dụng 700,75 ha. Theo kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, 1.867,38 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.

Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Nghi Sơn với tổng diện tích đất 45.560,99 ha

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã; công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển khai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ hoặc đất có rừng tự nhiên, làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất. Trước khi thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư phải có ý kiến bằng văn bản của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về sự phù hợp hoặc không phù hợp với khu chức năng của khu kinh tế.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trong tham mưu quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; về tính chính xác, sự phù hợp của chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng của từng loại đất được thẩm định và chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến không gian sử dụng đất trong kỳ quy hoạch được thẩm định, phê duyệt,

Kiên quyết không giải quyết hoặc tham mưu giải quyết việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo đúng quy định của pháp luật.

  • Thanh Hóa: Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai vùng ven biển
    Xã hội - Thanh Tâm - 21:29 28/10/2021
    (TN&MT) - Thanh Hóa là tỉnh có đường bờ biển dài, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, các tuyến đê có nền yếu, vật liệu đắp đê không đồng nhất. Nhằm khắc phục tình trạng nêu trên, UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất tham gia dự án "Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai vùng ven biển Việt Nam" do WB tài trợ.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO