Kinh tế

Thanh Hóa: Hướng đi thoát nghèo của xã Tân Châu

Thu Thủy 30/08/2023 - 14:38

Với việc chủ động chỉ đạo sát sao, triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp, chính sách, kết hợp với Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã có những thay đổi lớn về công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Tân Châu.

PV: Thưa ông, để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vấn đề phát triển kinh tế tại địa phương, Đảng ủy, UBND xã Tân Châu đã có những nghị quyết, chỉ đạo ra sao?

Ông Vũ Đình Dũng:

Hàng năm, Đảng ủy xã Tân Châu đã ban hành các nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất; đầu tư mở rộng diện tích các mô hình trang trại, gia trại; phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế.

tc1.jpg
Ông Vũ Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Tân Châu

Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ mùa, triển khai thực hiện tốt các mô hình lúa trình diễn; quan tâm làm tốt công tác sản xuất vùng bãi; xây dựng các mô hình sản xuất vụ đông. Làm tốt công tác tuyên truyền và tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng cho sản xuất. Quan tâm đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề truyền thống, kinh doanh dịch vụ và đẩy mạnh tuyên truyền xuất khẩu lao động nâng cao thu nhập. Nâng cao hiệu quả, mở rộng thị trường sản phẩm truyền thống và các sản phẩm Ocop.

Đặc biệt, để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế ở địa phương, đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế.

PV: Được biết Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao đang là bước đệm vững chắc để phát triển kinh tế xã Tân Châu một cách bền vững và hiệu quả, vậy địa phương đã triển khai chương trình này như thế nào, thưa ông ?

Ông Vũ Đình Dũng:

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Tân Châu đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà ở, tham gia làm đường giao thông nông thôn. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, các thiết chế văn hóa từ xã đến thôn; vận động, khuyến khích Nhân dân thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Xã đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2016 và hiện đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

tc2.jpg
Hàng năm, Đảng ủy, UBND xã Tân Châu đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để phát triển kinh tế

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới, thôn NTM kiểu mẫu; vận động Nhân dân thôn 2, thôn 3, thôn Phú văn hiến được 1.250m2 đất mở rộng đường giao thông nông thôn, với 30 hộ hiến đất; các thôn tiếp tục vận động nhân dân và con em xa quê ủng hộ xây dựng nông thôn mới, đóng góp 50 ngày công thành tiền 12.500.000 đồng và 1,3 tỷ đồng xây dựng các công trình, chỉnh trang cảnh quan môi trường, tiêu biểu như Đắc Châu 1, 2, thôn Yên Tân...; phát động trồng cây xanh, cây hoa và chỉnh trang cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; thôn Yên Tân, Phú Văn và Thọ Sơn 1 chỉnh trang khuân viên nhà văn hoá, có 9/9 thôn hoàn thành việc lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao và đồ chơi trẻ em ngoài trời chủ yếu bằng nguồn xã hội hoá, thôn nhiều nhất là 60 triệu, thôn ít gần 30 triệu. Thôn Đắc Châu 1 và Đắc châu 2 tổ chức thành công Lễ công bố thôn NTM kiểu mẫu; chỉ đạo thôn Yên Tân xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, đến nay cơ bản đã đạt các tiêu chí. Trong 6 tháng đầu năm 2023 đã có thêm 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, đó là Bánh đa Ngọc Nhạn và bánh đa nem Phương Nhàn, nâng tổng số sản phẩm OCOP của xã lên 5 sản phẩm.

Để đạt mục tiêu chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, xã Tân Châu đang tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kiên trì, quyết liệt “làm đến đâu, chắc đến đó”, không chủ quan, nóng vội. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; huy động các nguồn lực để xây dựng Nông thôn mới nâng cao...

tc3.jpg
Xã Tân Châu đang đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao

PV: Đến thời điểm hiện nay, công tác phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương đã đạt được những tín hiệu tích cực gì thưa ông?

Ông Vũ Đình Dũng:

Đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh và ngành nghề truyền thống tại xã Tân Châu tiếp tục phát triển tốt. Tổng thu nhập từ sản xuất tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ, ngành nghề truyền thống 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 70 tỷ đồng.

Đồng thời, triển khai xây dựng đường từ 502 vào Công sở xã; làm sân thể dục cho trường Tiểu học và THCS Thiệu Tân; lập hồ sơ thiết kế dự toán thảm nhựa tuyết đường xã, tuyến thôn 2 đi thôn 3 trình huyện thẩm định; các thôn vận động đóng góp, ủng hộ nâng cấp đường giao thông nông thôn, tu sửa nhà văn hoá thôn, xây dựng cổng làng thôn 3, nhân dân làm mới 25 căn nhà và chỉnh trang, xây dựng hàng trăm công trình phụ như nhà vệ sinh, tường rào. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã ước đạt 55 tỷ đồng. Triển khai thực hiện thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân 25 hộ với số tiền 45 triệu và đề nghị huyện cấp 2 hộ giấy phép xây dựng cho các hộ gia đình xây dựng nhà ở.

tc4.jpg
Kinh tế xã Tân Châu đã có những bước phát triển rõ rệt

Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện, phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân. Nhờ vậy, sản lượng lương thực hàng năm của xã đạt gần 5.000 tấn. Toàn xã có 14 mô hình trang trại, gia trại. Hiện đàn trâu, bò đã phát triển lên 552 con; đàn lợn xuất chuồng hàng năm khoảng 1.200 con; đàn gia cầm hàng năm khoảng 37.000 con... Xã đã chuyển đổi được 5 ha đất bãi màu sang trồng mía đường, cây ngô.

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy, UBND xã Tân Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, khuyến khích Nhân dân đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề truyền thống nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Toàn xã hiện có hơn 200 hộ làm nghề bánh đa, 6 hộ sản xuất bánh cơm cháy, 250 hộ kinh doanh dịch vụ. Bình quân hàng năm, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ, ngành nghề truyền thống toàn xã đạt hơn 106 tỷ đồng. Hiện nay, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,66%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Hướng đi thoát nghèo của xã Tân Châu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO