Thanh Hóa: Hỗ trợ khắc phục hơn 500 ha rừng bị thiệt hại

Hoàng Anh| 24/01/2021 21:28

(TN&MT) - Nhằm ổn định phát triển nông nghiệp vùng núi, chú trọng bảo vệ tài nguyên rừng. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đã có báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh về giải pháp khắc phục rừng bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong năm 2020, tổng diện tích rừng trồng bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 932,74 ha. Trong đó diện tích bị thiệt hại hoàn toàn trên 70% tương đương 126,075 ha. Diện tích bị thiệt hại rất nặng từ 50%-70% là 160,425 ha. Diện tích bị thiệt hại nặng từ 30%-50 là 278,76 ha. Và diện tích bị thiệt hại một phần là 30% tương ứng 367,480 ha.

Trong đó, tổng diện tích thuộc đối tượng được hỗ trợ là 510,5 ha, bao gồm: Diện tích thiệt hại hoàn toàn (trên 70%); Diện tích thiệt hại rất nặng (từ 50-70%); Diện tích thiệt hại nặng (từ 30-50%). Các đối tượng doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp (trung tâm nghiên cứu, vườn quốc gia, khu bảo tồn) đối với diện tích bị thiệt hại một phần (dưới 30%) không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Thanh Hóa sẽ hỗ trợ khắc phục 510,5 ha rừng bị thiệt hại do thiên tai gây ra

Đối với rừng bị thiệt hại thuộc vùng được chi trả dịch vụ môi trường rừng, Sở đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa giao Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa sử dụng kinh phí dự phòng được trích tối đa 5% tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng thu trong năm để hỗ trợ theo quy định. Đối với rừng bị thiệt hại không thuộc vùng được chi trả dịch vụ môi trường rừng, đề nghị giao Sở Tài chính tham mưu, bố trí kinh phí.

Với diện tích 126,075 ha rừng trồng bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) giao cho chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn các chủ rừng hoàn thiện thủ tục thanh lý rừng theo quy định của pháp luật, đồng thời có phương án trồng lại rừng trong mùa trồng rừng kế tiếp khi có thời tiết thuận lợi.

Đối với diện tích 160,425 ha rừng trồng bị thiệt hại rất nặng (từ 50-70%); 278,76 ha rừng trồng bị thiệt hại nặng (từ 30%-50%) và 367,480 ha rừng trồng bị thiệt hại một phần (dưới 30%) yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các chủ rừng có phương án trồng dặm trong mùa trồng rừng kế tiếp khi có thời tiết thuận lợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Hỗ trợ khắc phục hơn 500 ha rừng bị thiệt hại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO