Thanh Hóa: Hỗ trợ hơn 1,8 tỷ đồng thực hiện trồng rừng thay thế năm 2021

Hoàng Anh| 20/07/2021 20:03

(TN&MT) - Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đã phê duyệt thiết kế, dự toán kinh phí khoảng 1,8 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất, trồng rừng thay thế năm 2021.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán kinh phí hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất - thuộc Chương trình trồng rừng thay thế năm 2021 do Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa làm chủ đầu tư. Vị trí tại 05 xã trên địa bàn huyện Quan Hóa, gồm: Trung Sơn, Thành Sơn, Nam Động, Thiên Phủ và xã Hiền Kiệt.

Mục tiêu nhằm trồng rừng sản xuất tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm lâm sản, tạo được nghề rừng ổn định và phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân trong vùng dự án, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, hạn chế xói mòn đất, giữ nước và bảo vệ môi trường sinh thái.

Mục tiêu của Chương trình là tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lâm sản, tạo được nghề rừng ổn định và phát triển bền vững

Trồng rừng sản xuất gỗ lớn với quy mô: 200 ha/198 lô/05 xã với phương thức trồng thuần loài. Loài cây trồng bao gồm: cây Keo tai tượng Úc, với mật độ 1.333 cây/ha; cây Lát Hoa, với mật độ 800 cây/ha; cây Lim Xanh, với mật độ 800 cây/ha; Luồng gốc chét, với mật độ 330 cây/ha.

Giá trị dự toán hỗ trợ trồng rừng năm thứ nhất: 1.828.000.000 đồng. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước (thuộc Chương trình trồng rừng thay thế giao vốn theo Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh). Tiến độ giải ngân trong năm 2021. Thời gian thực hiện đến 31/12/2021.

Theo đó, Kiểm lâm huyện Quan Hóa chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công trình đúng Hồ sơ thiết kế, dự toán được phê duyệt; chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và pháp luật về tính chính xác của đối tượng được hỗ trợ; quản lý, sử dụng kinh phí và thanh quyết toán đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thực hiện công trình theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại các Thông tư: Số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018, số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 và các quy định của pháp luật có liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Hỗ trợ hơn 1,8 tỷ đồng thực hiện trồng rừng thay thế năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO