--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo dự trữ Quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng

Xã hội - Hoàng Anh - 21:24 27/03/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định về việc hỗ trợ gạo dự trữ Quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại các huyện miền núi: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân, Mường Lát.

Theo đó, 4 huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân có diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 14.660,54 ha (trồng rừng mới 247,8 ha; rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 4.765,98 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 9.646,76 ha). Số gạo thực hiện hỗ trợ đợt 1 năm 2021 (từ tháng 1 đến tháng 3) là 752.382 kg.

Cụ thể, huyện Quan Sơn: Số lượng gạo hỗ trợ là 145.365 kg, diện tích chăm sóc, bảo vệ rừng là 4.044,08 ha (rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 182,18 ha, nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng 3.861,9 ha). Huyện Quan Hóa: Số lượng gạo hỗ trợ là 239.065 kg, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 6.580,46 ha (rừng trồng được chăm sóc, bảo vệ 1.295,4 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 5.285,06 ha).

Thanh Hóa sẽ hỗ trợ gạo dự trữ Quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại các huyện miền núi

Huyện Lang Chánh: Số lượng gạo hỗ trợ là 50.453 kg, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 739,5 ha (rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 239,7 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 499,8 ha). Huyện Như Xuân: Số lượng gạo hỗ trợ là 317.499 kg, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 3.296,5 ha (rừng trồng mới 247,8 ha; rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 3.048,7 ha). Thời gian hoàn thành xuất kho, giao nhận gạo đến ngày 15/4/2021.

Đối với huyện Mường Lát, tổng số hộ được hỗ trợ là 2.597 hộ. Tổng số khẩu được hỗ trợ là 12.252 khẩu. Diện tích bảo vệ, nhận khoán bảo vệ rừng tự nhiên được hỗ trợ là 20.026 ha và số gạo thực hiện hỗ trợ đợt 1 năm 2021 là 367.560 kg. Thời gian hoàn thành xuất kho, giao nhận gạo đến ngày 10/4/2021. Chất lượng gạo theo tiêu chuẩn dự trữ quốc gia. Nguồn gạo hỗ trợ theo Quyết định số 144/QĐ-TCDT ngày 19/3/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển, giao gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định. Yêu cầu UBND các huyện nêu trên, lập kế hoạch phân bổ tiếp nhận cụ thể và phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa tiến hành giao nhận, cấp phát gạo kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng đảm bảo đúng định mức, không trùng lắp với các chính sách khác và đúng các quy định Nhà nước hiện hành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức kiểm tra việc hỗ trợ gạo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất đúng đối tượng, đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước, thường xuyên theo dõi và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO