--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Đưa vào kế hoạch đấu giá mỏ đá năm 2022

Khoáng sản - Tuyết Trang - 12:58 17/05/2022

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1670/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, diện tích 15,6239 ha.

Cùng với Quyết định, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch, nhằm đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản theo cơ chế kinh tế thị trường đúng theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010; Phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản tại địa phương, tăng nguồn thu ngân sách cho Nhà nước. Hoạt động khai thác phải đảm bảo có hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, thất thoát tài nguyên; Đảm bảo thực hiện việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho tổ chức, cá nhân trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của UBND tỉnh; Đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khu vực mỏ đưa ra đấu giá phải phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản được UBND tỉnh phê duyệt; Thực hiện việc đấu giá đảm bảo đúng quy định của pháp luật, khách quan, công bằng, minh bạch.

anh.jpg
Mỏ đá tại thị trấn Quý Lộc

Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022: Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích 15,6239 ha, với trữ lượng 3.368.000 m3 tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định

Phương pháp thực hiện: Tổ chức phiên đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật có liên quan. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT lập hồ sơ cụ thể cho khu vực mỏ đấu giá bao gồm: Đo đạc xác định vị trí, diện tích, đánh giá sơ bộ về tiềm năng khoáng sản, xây dựng phương án đấu giá, xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cho từng khu vực mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá; Lập dự toán kinh phí phục vụ công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực mỏ nằm trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và của pháp luật khác có liên quan. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan của tỉnh tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO