--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên môi trường

Tài nguyên - Thu Thủy - 13:07 28/08/2020

(TN&MT) - Trong thời gian qua, công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường luôn được Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa coi trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp được gần 2,4 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, đạt 97,31%.

Thanh Hóa triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý nguồn tài nguyên. Phối hợp triển khai thực hiện tốt tiêu chí 17 về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác truyền thông và tuyên truyền, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tập trung thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Nâng cao tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tổ chức kiểm tra và trình Hội đồng định giá đất tỉnh thẩm định phương án giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án.

Tỉnh Thanh Hóa đã cấp được gần 2,4 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, đạt 97,31%

Theo báo cáo của Sở TN&MT, trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở đã tổ chức kiểm tra, giám sát môi trường 70 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 7 đơn vị, số tiền là 986 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 5 đơn vị. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở gây ô nhiễm phải đầu tư đầy đủ và vận hành thường xuyên các công trình thu gom, xử lý chất thải đảm bảo quy định trước khi xả thải ra môi trường. Sở giao cho các phòng ban tổ chức 42 hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, 14 đề án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường; cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 6 đơn vị.

Về lĩnh vực khoáng sản, Sở TN&MT luôn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tham mưu cho tỉnh các biện pháp chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời những điểm nóng trong hoạt động khai thác khoáng sản; khai thác, vận chuyển trái phép cát sỏi lòng sông. Đôn đốc 108 đơn vị khai thác khoáng sản ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường với tổng số tiền 10,4 tỷ đồng, thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 90 đơn vị với số tiền 7,4 tỷ đồng.

Đến nay, Sở TN&MT tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa đôn đốc 108 đơn vị khai thác khoáng sản ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường với tổng số tiền 10,4 tỷ đồng

Bên cạnh đó, Sở chỉ đạo các phòng khoáng sản, thanh tra, đất đai phối hợp với các huyện Thạch Thành, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Hà Trung, Vĩnh Lộc, thị xã Nghi Sơn... kiểm tra hoạt động khai thác đất, đá, cát, sỏi trái phép trên địa bàn. Qua kiểm tra, sở đã có các văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời, yêu cầu các huyện, xã tổ chức kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm, có biện pháp xử lý những trường hợp trái phép và tăng cường quản lý khoáng sản chưa khai thác.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Sở TN&MT đã tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt Dự án “Lập danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh”; tổ chức đo triều – mặn trên hệ thống sông Mã, sông Yên, sông Bạng... Ngoài ra, còn giao cho các phòng, ban chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn đến các cấp, các tổ chức, cá nhân chấp hành Luật Tài nguyên nước. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên nước trong tình trạng báo động ô nhiễm như hiện nay.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT, trong thời gian tới, Sở tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ TN&MT. Đẩy nhanh công tác kiểm kê đất đai, chấn chỉnh các hoạt động khai thác trái phép khoáng sản. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc chấp hành các quy định về xả thải vào nguồn nước ra các sông Mã, sông Chu và ra biển...Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm pháp luật về môi trường, đất đai trên địa bàn.

  • Thanh Hóa: Lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030
    Đất đai - Thu Thủy - 13:13 14/08/2020
    (TN&MT) - Xây dựng các phương án sử dụng đất đến năm 2030 để đáp ứng mục tiêu quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường trong phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO