--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi mùa mưa, lũ

Môi trường - Thu Thủy - 10:05 21/05/2020

(TN&MT) - Để chủ động ứng phó kịp thời và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 5581/UBND-NN về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2020.

Theo đó, về công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi bố trí lực lượng đảm bảo đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành công trình thủy lợi. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa, lũ, tổ chức vận hành thử các trạm bơm tiêu, cống tiêu, nạo vét, khơi thông hệ thống kênh tiêu để chủ động tiêu úng, thoát lũ khi có mưa lớn xảy ra.

Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2020

Đồng thời giao UBND các huyện, thị xã có hồ chứa nước, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, Công ty TNHH một thành viên Thuỷ lợi Bắc sông Mã, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng và áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết hồ chứa thủy lợi phục vụ chỉ đạo, vận hành hồ chứa nước bảo đảm an toàn đập và vùng hạ lưu. Bố trí hệ thống thông tin, cảnh báo cho người dân ở hạ du khi xả lũ các hồ chứa, nạo vét, khơi thông kênh hạ lưu các tràn xả lũ để chủ động thoát lũ khi có mưa lớn xảy ra.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị quản lý khẩn trương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa. Kiểm tra, rà soát, đánh giá các nội dung không còn phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền khẩn trương điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo đảm vận hành an toàn công trình và vùng hạ du đập.

Về công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2020, hoàn thành công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều và công trình đang thi công liên quan đến đê điều, đảm bảo an toàn các cống dưới đê trong lũ, bão. Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố có đê và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công công trình liên quan đến đê điều, đặc biệt là những sự cố đê điều đã xảy ra trong các mùa lũ, bão.

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố có đê huy động mọi nguồn lực của địa phương để chủ động xử lý những sự cố phát sinh đột xuất trước, trong mùa lũ, bão và tu bổ thêm đối với các hạng mục cần thiết khác nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố khi có lũ, bão. Đồng thời kiểm tra, giám sát các xã, phuờng ven đê trong việc tổ chức lực luợng và thực hiện công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mua, lũ theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố có đê tăng cuờng kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết kiểm tra ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê gây ảnh huởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ truớc ngày 15-5-2020.

  • Thanh Hóa: Chủ động đảm bảo an toàn cống dưới đê trong mùa mưa bão
    Môi trường - Thu Thủy - 10:28 29/04/2020
    (TN&MT) - Để chủ động đảm bảo an toàn các công trình đê điều, thủy lợi, các cống dưới đê, đảm bảo việc sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn số 1396 về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn cho các cống dưới đê trong mùa mưa bão năm 2020.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO