Thanh Hóa: Công khai 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai

Tuyết Trang| 21/03/2023 16:44

Thực hiện quy định tại Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy định thi hành, theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 654/STNMT- TTr báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công khai 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013 . Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất thực hiện dự án của các tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã lập danh sách 109 trường hợp/dự án đang vi phạm pháp luật đất đai phải đăng công khai và 12 trường hợp/dự án đăng công khai vi phạm pháp luật đất đai đã khắc phục xong vi phạm.

anh-1-1-(1).jpg

Nhà máy xi măng Thanh Sơn tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc mới xây dựng được một vài hạng mục

Trong số 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai, đáng chú ý có dự án của Công ty TNHH Trần Mạnh Tiến Thành thực hiện dự án Khu thương mại đô thị tại xã Hải Bình, thị xã Nghi Sơn đã Ban Quản lý KKT Nghi Sơn có QĐ 13/QĐ-BQLKKT ngày 08/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng. Công ty cổ phần Tập đoàn Miền núi có 3 dự án tại huyện Ngọc Lặc và Thọ Xuân với tổng diện tích sử dụng 23.835 m2 đã được UBND tỉnh Thanh Hóa ra hạn 24 tháng. Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phú Lộc thực hiện dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và xây dựng trang trại tổng hợp với tổng diện tích 77.322 m2 tại xã Hoa Lộc, Hậu Lộc, đã được UBND tỉnh ra QĐ số 195/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng…

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc công khai thông tin vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai để Văn phòng UBND tỉnh công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và cung cấp thông tin để công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Công khai 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO