Thanh Hóa: Chủ động ứng phó với mùa mưa bão 2020

Thanh Tâm| 10/07/2020 10:38

(TN&MT) - Để chủ động ứng phó với mùa mưa bão 2020, Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai nhiều phương án, đôn đốc các địa phương kiểm tra các công trình thủy lợi, xây dựng phương án cho từng hồ chứa nước…

Trên địa bàn tỉnh hiện có 610 hồ chứa, 1.023 đập dâng, phục vụ tưới cho hơn 400.000 ha sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho người dân. Trong số 45 hồ chứa lớn được giao cho các doanh nghiệp quản lý, có 2 hồ quan trọng quốc gia và 10 hồ quan trọng cấp tỉnh.        

Để chủ động ứng phó cũng như đảm bảo quá trình vận hành phục vụ sản xuất nói chung và trong công tác xả lũ trong mùa mưa bão, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung.

Cụ thể: Chỉ đạo vận hành thử các trạm bơm tiêu úng, cửa tràn xả sâu và các cống tiêu lớn. Kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2020; xây dựng phương án phòng chống lụt bão cho từng công trình hồ chứa theo nội dung quy định; lập phương án phòng chống lụt bão vùng hạ du đập cho từng công trình…

Đặc biệt là đối với hồ Sông Mực là hồ chứa lớn, cắt giảm lũ cho vùng hạ du với tần suất P = 0,5%; đồng thời, đảm nhiệm tưới cho 11.344 ha sản xuất nông nghiệp của 2 huyện Như Thanh và Nông Cống.

Nhận rõ tầm quan trọng của Hồ Sông Mực, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Thanh Hóa chủ động ứng phó với mùa mưa bão 2020, đặc biệt là đối với các hồ chứa nước

Theo đó, xây dựng các cấp mực nước báo động chống lũ hồ và một số tình huống sự cố, biện pháp xử lý đối với công trình đầu mối, cũng như bảo đảm vật tư dự phòng và nhân lực ứng cứu, ứng phó với các tình huống xảy ra. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, quy định vận hành trong mùa mưa lũ.

Đơn vị quản lý và khai thác hồ Sông Mực cũng xây dựng phương án ứng phó với lũ, ngập lụt ở vùng hạ du đập, nhằm xác định hoặc dự kiến được tuyến lũ quét và phạm vi ngập lụt khi xảy ra sự cố; phương án bảo vệ, phòng tránh hoặc giảm nhẹ thiệt hại cho vùng hạ du và phương án sơ tán dân nhanh chóng, triệt để, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Hồ chứa nước Yên Mỹ cũng là một trong những hồ chứa lớn của tỉnh, có diện tích lưu vực 137 km2, dung tích ứng với 87,13 x 106 m3, đập chính dài 715m, cao 26m, là công trình quan trọng cấp tỉnh. Hồ có nhiệm vụ tưới chủ động cho 5.840 ha đất canh tác thuộc 18 xã phía Bắc thị xã Nghi Sơn và Nông trường Yên Mỹ; cấp nước cho Khu Kinh tế Nghi Sơn, cắt 50% lượng lũ của sông Thị Long với tần suất P = 1%.

Với vai trò quan trọng trong việc tích trữ nước đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp cũng như cung cấp nước sinh hoạt. Đồng thời, với mục đích xác định hoặc dự kiến được tuyến lũ quét và phạm vi ngập lụt khi xảy ra sự cố; đề ra phương án bảo vệ, phòng tránh hoặc giảm nhẹ thiệt hại; xây dựng phương án sơ tán nhanh chóng. Công ty TNHH MTV Sông Chu đã xây dựng phương án phòng, chống lũ lụt cho vùng hạ du hồ Yên Mỹ năm 2020.

Cụ thể: Trên cơ sở căn cứ vào đặc điểm về vị trí địa lý của công trình, vật liệu kết cấu của đập, đặc điểm nền đập, hiện trạng chất lượng đập, năng lực xả lũ của hồ chứa, công ty đã đưa ra dự kiến 3 tình huống xem xét để xây dựng phương án xả lũ, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Chủ động ứng phó với mùa mưa bão 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO