--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp

Môi trường - Tuyết Trang - 14:30 07/09/2022

Ngày 05/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quyết định này thay thế Quyết định số 4307/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành “Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Theo đó, Quy chế nêu rõ: Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Nghi Sơn, Khu công nghiệp (KKT, KCN) trên địa bàn tỉnh”.

Quy chế này áp dụng đối với: Ban Quản lý; các sở, ban, ngành cấp tỉnh gồm: Công an tỉnh, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa, thể thao và Du lịch, Khoa học và công nghệ; UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) nơi có KKT, KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

anh-2(3).jpg
Một góc KKT Nghi Sơn (Ảnh minh họa)

Nội dung phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trong KKT, KCN giữa Ban Quản lý và các cơ quan chuyên môn bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn, kiểm tra Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp trong KKT, KCN trong việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường. Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền hoặc theo ủy quyền đối với các dự án trong KKT, KCN. Kiểm tra, thanh tra, giám sát định kỳ, hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các Doanh nghiệp trong KKT, KCN; xử lý vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong KKT, KCN. Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường xảy ra trong phạm vị KKT, KCN. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về lĩnh vực môi trường giữa các Doanh nghiệp hoạt động trong KKT, KCN hoặc với các tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi KKT, KCN theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường.

Trường hợp có ý kiến khác nhau về giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và kiến nghị, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại KKT, KCN phải báo cáo lãnh đạo cùng cấp của ngành mình xem xét, giải quyết. Đối với những vấn đề chưa thống nhất, cơ quan thụ lý có trách nhiệm tổng hợp đề xuất hướng giải quyết báo cáo UBND tỉnh. (6) Chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường, công khai, trao đổi thông tin về bảo vệ môi trường tại KKT, KCN. (7) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Quy chế cũng quy định trách nhiệm cụ thể cho từng Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện liên quan. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2022.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO