--Quảng cáo---

Thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp

Bạn đọc - Pháp luật - Theo Chinhphu.vn - 13:28 26/07/2020

Việc điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 40 Luật Đầu tư, Khoản 5 Điều 62, Điều 35 và Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Vĩnh Dương (Quảng Nam), công ty X được ban quản lý khu kinh tế cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2011 để làm chủ đầu tư khu công nghiệp Y trong khu kinh tế có diện tích 184 ha, nằm trong quy hoạch chung của khu kinh tế theo quy hoạch được duyệt và đang triển khai đầu tư dở dang.

Năm 2019, quy hoạch chung của khu kinh tế được phê duyệt điều chỉnh ranh giới và cơ cấu, theo đó quy mô khu công nghiệp Y trong tổng thể khu kinh tế có ranh giới thay đổi và diện tích tăng lên so với diện tích ban đầu khoảng 60 ha.

Bên cạnh khu công nghiệp Y có khu công nghiệp M đã hoàn thành đầu tư hạ tầng và đang hoạt động ổn định. Chủ đầu tư khu công nghiệp M trình tỉnh cho phép mở rộng diện tích khu công nghiệp M để phát triển. Theo đó, đề xuất khu công nghiệp M sẽ lấy 60 ha diện tích hiện thuộc khu công nghiệp Y nhưng chưa đầu tư hạ tầng để mở rộng đồng thời bổ sung cho khu công nghiệp Y phần diện tích 60 ha tăng thêm theo quy hoạch chung điều chỉnh của khu kinh tế đã được phê duyệt. Việc này được UBND tỉnh thống nhất về chủ trương để làm cơ sở lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định.

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định 82/2018/NĐ-CP về quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp: “Các trường hợp điều chỉnh diện tích khu công nghiệp ngoài Khoản 1 và Khoản 2 Điều này phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tại Nghị định này”.

Qua nghiên cứu thực tế, công ty X lập hồ sơ như sau:

- Trình UBND tỉnh đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc điều chỉnh ranh giới khu công nghiệp Y.

- Trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Y sau khi có chủ trương cho phép của Thủ tướng.

- Trình cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh và điều chỉnh dự án.

Tuy nhiên, ban quản lý khu kinh tế không đồng ý và hướng dẫn: Việc điều chỉnh ranh giới khu công nghiệp Y như phương án nêu trên không cần xin chủ trương Thủ tướng Chính phủ vì Thủ tướng Chính phủ đã duyệt điều chỉnh quy hoạch chung của khu kinh tế đã có phần tăng thêm diện tích của khu công nghiệp Y. Ban quản lý khu kinh tế yêu cầu công ty X lập hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Y trên cơ sở cập nhật lại diện tích điều chỉnh theo phương án hoán đổi với khu công nghiệp M để làm cơ sở trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh cho dự án khu công nghiệp Y theo quy định của Luật Đầu tư 2013.

Ông Dương hỏi, dự án khu công nghiệp Y của công ty X đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt quy hoạch và đang triển khai, nay phải điều chỉnh ranh giới theo chủ trương của tỉnh như nêu trên thì có phải lập hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư 2013 như ban quản lý khu kinh tế đã hướng dẫn không? Hay công ty X trình hồ sơ điều chỉnh ranh giới khu công nghiệp theo quy định của Nghị định 82/2018/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế như đề xuất của công ty X?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Do nội dung câu hỏi của ông Nguyễn Vĩnh Dương không gửi kèm hồ sơ cụ thể nên liên quan tới việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trong khu kinh tế cần tuân thủ theo các quy định chung như sau:

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế: “Quy hoạch khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế được tổng hợp vào quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp khu công nghiệp đã nằm trong quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì không phải thực hiện thủ tục bổ sung khu công nghiệp vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp”.

- Theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư, dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 40 Luật Đầu tư, Khoản 5 Điều 62, Điều 35 và Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO