--Quảng cáo---

Thái Nguyên: Nâng cao hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn

Tài nguyên nước - 07:46 24/06/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa yêu cầu các cơ quan chức năng cùng Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Kế hoạch đầu tư; Sở Tài Chính; Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.

154532baoxaydung image001
Vận hành công trình nước sinh hoạt tại xã Nga My, huyện Phú Bình (ảnh Nguyễn Thành).

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh về quản lý, vận hành, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung; chịu trách nhiệm toàn diện đối với các công trình đã được phân cấp quản lý.

Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện thủ tục thanh lý đối với các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung đã hư hỏng, không thể khắc phục, hoặc người dân không có nhu cầu sử dụng, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

nvm
Người dân ở tỉnh Thái Nguyên được sử dụng nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trên cơ sở kết quả thanh lý các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung và số công trình thực tế còn lại, tham mưu cho UBND tỉnh phân cấp quản lý, khai thác các công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về nước sạch nông thôn theo đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 09/8/2019.

Tỉnh Thái Nguyên giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu sửa chữa các công trình cấp nước tập trung nông thôn theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo trên, báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 28/6/2019.

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO