--Quảng cáo---

Thái Nguyên: Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp

Môi trường - Xuân Vũ - 09:18 20/09/2019

(TN&MT)- Thời gian qua, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên tăng cường quản lý chất lượng, kiểm soát ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông, lâm, thủy sản.

IMG 2297
Tỉnh Thái Nguyên siết chặt quản lý chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng nông sản.

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt trên 19.000 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 17.600 tỷ đồng; giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt trên 465 tỷ đồng và giá trị sản xuất thủy sản đạt gần 400 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt 5,01%. Giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất trồng trọt giai đoạn này tăng bình quân 4,62%/năm. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì đạt trên 50%. Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91%.

IMG 7679

Đến đầu năm 2019, toàn tỉnh Thái Nguyên có 88 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn này, ngành Nông nghiệp đã tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành, đẩy mạnh huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng nông thôn mới. Một số cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh như: Chè, lúa, cây lâm nghiệp, lợn, gà đã có tỷ lệ giống mới chất lượng tốt; một phần diện tích được ứng dụng quy trình sản xuất an toàn, hữu cơ, sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Bước đầu hình thành một số mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới giúp bộ mặt nông thôn của tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ nét, nhất là hệ thống cơ sở hạ tầng, như: Giao thông, điện, trường học, trạm y tế và các công trình văn hoa; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như trong công tác quy hoạch rừng; quản lý giết mổ, buôn bán sản phẩm động vật, kiểm soát ô nhiễm môi trường trong sản xuất; quản lý thương hiệu sản phẩm. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất còn chậm, kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao và đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém cản trở quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; chưa có nhiều doanh nhiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp. Rau, cây ăn quả tuy diện tích khá lớn, song quy mô các vùng sản xuất tập trung còn thấp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp an toàn, hữu cơ phát triển chậm…

Tỉnh Thái Nguyên chủ trương phát huy các loại cây, con giống là tiềm năng, thế mạnh của địa phương; chú trọng xây dựng các mô hình nông nghiệp mới, kết hợp áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; siết chặt quản lý chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các cơ sở giết mổ; khuyến khích, hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư về sản xuất nông nghiệp sạch và quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO