Văn bản mới

Thái Bình: Tăng cường đấu tranh với vi phạm trong lĩnh vực khai thác tài nguyên

Anh Khôi 28/11/2023 - 14:18

Vừa qua, UBND tỉnh Thái Bình có Chỉ thị số 16/CT-UBND về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực quản lý, nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ "Về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản".

371293132_1419609322303391_8145973236465715125_n.jpg
Chỉ thị số 16 của UBND tỉnh Thái Bình

Theo đó, UBND tỉnh Thái Bình và các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, phạm tội trong lĩnh vực thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt qua việc khởi tố, điều tra, truy tố xét xử thấy: Công tác quản lý nhà nước của một số Sở, ngành, huyện, thành phố chưa được quan tâm chỉ đạo sát sao dẫn đến một số xã chưa thực hiện đầy đủ thủ tục, quy trình về kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ xử lý đối với các đối tượng có hành vi khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản tùy tiện xảy ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Khi phát hiện vi phạm, một số Ủy ban nhân dân xã lập biên bản vi phạm nhưng không xử phạt vi phạm hành chính hoặc không đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nên các đối tượng tiếp tục vi phạm, phạm tội.

Căn cứ báo cáo, đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, để góp phần phòng ngừa vi phạm, tội phạm xảy ra trong lĩnh vực quản lý, nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc phát hiện, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản, xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương, cơ quan, đơn vị.

1c002f34-3ffc-45d3-9e43-76dd8488059e-40.jpeg.jpg
Việc khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép đang nhức nhối ở nhiều địa phương

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác đất, cát tại những khu vực lòng sông trên địa bàn tỉnh Thái Bình và hoạt động khai thác cát tại khu vực ven biển thuộc địa bàn huyện Tiền Hải, Thái Thụy.

Chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử Ịý theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm về thăm dò, nghiên cứu, khai thác, kinh doanh, vận chuyển trái phép tài nguyên, khoáng sản. Thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định tại Điều 18, Điều 81 Luật Khoáng sản và Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Qua đó, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành đơn vị có liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Bình: Tăng cường đấu tranh với vi phạm trong lĩnh vực khai thác tài nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO