Thái Bình: Đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trước mùa mưa, lũ

Nguyễn Giang| 29/04/2022 14:48

Năm 2022 theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì từ cuối tháng 5 bão và áp thấp bắt đầu hoạt động ở phía Bắc biển Đông có khả năng xuất hiện các cơn bão mạnh di chuyển phức tạp. Do vậy hệ thống công trình đê điều có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác phòng chống lũ, bão để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước nhân dân.

Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã làm tốt phòng chống thiên tai, đặc biệt là việc rà soát, kiểm tra, vận hành các công trình thủy lợi xung yếu.

congtralinh.jpg
Công trình thủy lợi Cống Trà Linh tại xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 

Thực hiện chỉ đạo các chỉ thị ngày 18/ 03/ 2022 số 1651/CT-BNN-PCTT về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống lũ, bão năm 2022. Chỉ thị số 1652/CT-BNN-TCTL; chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống lũ, bão năm 2022. Đồng thời, để chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời có hiệu quả hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thành phố, giám đốc công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình, giám đốc công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình, giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, hoàn thành công tác kiểm tra, tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều và công trình đang thi công liên quan đến đê điều, thủy lợi. Huy động mọi nguồn lực của địa phương chủ động xử lý những sự cố đê điều, thủy lợi. Đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trước mùa lũ, bão và phương án đảm bảo an toàn khi có lũ, bão xảy ra. Đảm bảo an toàn các cống dưới đê trong lũ, bão. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng cống dưới đê. Quản lý chặt chẽ việc đóng mở cống dưới đê trong mùa lũ, bão.

Chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong lũ, bão; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đối với công tác quản lý công trình đê điều và công trình thủy lợi, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đê điều theo quy định tại Luật đê điều, Luật thủy lợi quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 23/08/2019 của UBND tỉnh. Chỉ đạo, kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm, đặc biệt là các vi phạm xâ dựng công trình trái phép đối với các chủ đầu tư các công trình liên quan đến đê điều theo quy định của Luật đê điều.

Các cơ sở, ban, ngành, đơn vị nhận theo chức năng và nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hiệu quả do thiên tai.

Hiện nay tỉnh Thái Bình đang triển khai thi công 22 dự án đê, kè, cống. Trong đó có 8 dự án cải tạo mặt đê, 6 dự án nâng cấp, cải tạo kè, 8 dự án xây mới cống qua đê. Các dự án khi hoàn thành sẽ góp phần tăng cường cho công tác phòng chống thiên tai, bão lũ của tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Bình: Đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trước mùa mưa, lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO