Tập trung nguồn lực xây dựng hiệu quả các chiến lược chính sách về TN&MT

Hoàng Ngân| 20/08/2021 19:51

(TN&MT) - Chiều 20/8, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (CLCS TN&MT) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến. Ảnh chụp màn hình

Phó Viện trưởng Mai Thanh Dung cho biết: Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Viện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được Bộ giao trong năm 2021 trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện.

Cụ thể, Viện đã hoàn thiện Dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện đề cương Chiến lược phát triển ngành TN&MT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56- KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị.

Phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia, các nhà khoa học, các đơn vị trong và ngoài Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng các nội dung văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) 2020 theo phân công của Bộ TN&MT. Thực hiện điều tra, khảo sát, xây dựng đề cương, dự thảo Đề án về thúc đẩy tái sử dụng, tái chế chất thải trong các lĩnh vực liên quan đến mô hình kinh tế chia sẻ để trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Viện đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Ban Kinh tế Trung ương và các đơn vị có liên quan khác tổ chức triển khai các nhiệm vụ phục vụ việc xây dựng các báo cáo chuyên đề 2, 3, 11 để thực hiện Tổng kết thi hành Luật Đất đai và Nghị quyết số 19-NQ/TƯ của Ban chấp hành Trung ương 6 khóa XI theo phân công của Bộ TN&MT.

Ngoài ra, quản lý, triển khai các nhiệm vụ KH&CN các cấp, các dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, số lượng nhiệm vụ KH&CN đang triển khai của Viện là 26 nhiệm vụ. Viện đang tiếp tục xây dựng các đề xuất nhiệm vụ bổ sung năm 2021 và thực hiện năm 2022 bao gồm: 9 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2022; 19 nhiệm vụ cấp Bộ; 7 đề tài cấp cơ sở bổ sung năm 2021 và 1 đề tài cấp cơ sở mở mới năm 2022. Các đề xuất đảm bảo bám sát các yêu cầu trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cũng như phù hợp với các xu hướng và kinh nghiệm quốc tế. Viện cũng luôn tích cực xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược, chính sách TN&MT.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Viện CLCS TN&MT

Cũng theo Phó Viện trưởng Mai Thanh Dung, trong 6 tháng cuối năm, Viện CLCS TN&MT sẽ tiếp tục thực hiện các dự án, nhiệm vụ được giao và hoàn thiện trình Bộ TN&MT đúng tiến độ. Ưu tiên, tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ TN&MT giao. Tiếp tục thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề tài KHCN cấp quốc gia, cấp Bộ và cấp cơ sở; chú trọng các đề tài kết thúc trong năm 2021. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển tiếp, nhiệm vụ mở mới năm 2021; tiếp tục theo dõi, hoàn thiện các đề xuất nhiệm vụ mở mới năm 2022 theo yêu cầu của Bộ TN&MT.

Đồng thời, triển khai xây dựng đề xuất đề tài, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 dựa trên cơ sở chương trình KH&CN trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của Bộ; tiếp tục mở rộng, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tư vấn, đặc biệt là các hoạt động tư vấn lập quy hoạch tài nguyên môi trường trong quy hoạch các cấp, hoạt động đánh giá môi trường chiến lược cho các quy hoạch. Ngoài ra, Viện sẽ tăng cường hợp tác, phối hợp hành động, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước; mở rộng phương thức hợp tác trong nước có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài; tiếp tục duy trì và mở rộng mạng lưới đối tác về hợp tác quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Viện đạt được trong 6 tháng qua. Đặc biệt là các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ giao như xây dựng Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược phát triển ngành TN&MT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, đây là 2 chiến lược hết sức quan trọng, tạo cơ sở, định hướng cho sự phát triển của ngành TN&MT. Đồng thời, Viện cũng có những đóng góp tích cực trong hoạt động xây dựng các nội dung văn bản hướng dẫn thi hành Luật BVMT 2020.

Nhấn mạnh vai trò của Viện trong nghiên cứu khoa học, xây dựng chiến lược, chính sách pháp luật về tài nguyên môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân yêu cầu các nghiên cứu, đề xuất, nhiệm vụ mở mới của Viện phải gắn với hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ; ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm và tiếp cận theo hướng ứng dụng.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, Viện cần ưu tiên nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ giao. Đồng thời, tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ tập trung lồng ghép, triển khai thực hiện 8 hợp phần quy hoạch của ngành tài nguyên môi trường vào Quy hoạch tổng thể quốc gia một cách đồng bộ.

Song song với đó, cần thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ và chất lượng các, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và các nhiệm vụ dự án. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, phát huy hơn nữa thế mạnh và kinh nghiệm trong huy động, quản lý các dự án hợp tác quốc tế.

Viện trưởng Viện CLCS TN&MT Nguyễn Đình Thọ thay mặt lãnh đạo Viện cảm ơn sự quan tâm của Thứ trưởng và các đơn vị, đồng thời, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng. Viện cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung nguồn lực xây dựng hiệu quả các chiến lược chính sách về TN&MT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO