Tăng số lượng ủy viên Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

Hồng Tiến| 03/10/2020 07:08

(TN&MT) - Trên cơ sở các đề cử từ các Bộ, ngành và địa phương thành viên và Tờ trình của Văn phòng Thường trực Ủy ban, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã ký Quyết định số 41/QĐ-UBMC ngày 28 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt danh sách Ủy viên Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1326/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 về việc phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ba Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam khác từ các Bộ Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam lần thứ nhất năm 2019


So với Quyết định phê duyệt danh sách Ủy viên Ủy ban sông Mê Công Việt Nam được ban hành trước đây (vào tháng 6/2018), số lượng Ủy viên lần này đã tăng thêm 12 Ủy viên từ các Bộ, ngành và địa phương được bổ sung mới theo Quyết định 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, cụ thể là các Ủy viên là Lãnh đạo của Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Chính phủ; UBND tỉnh Lâm Đồng trên lưu vực sông Sê San - Srêpốk; và thủ trưởng một số Tổng cục/Cục phụ trách quản lý nhà nước các lĩnh vực quan trọng có liên quan đến quản lý lưu vực sông như Cục Quản lý tài nguyên nước, Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; và Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Như vậy, trong số các thành viên của Ủy ban đã được kiện toàn, bên cạnh Chủ tịch và Phó Chủ tịch còn có ba thành viên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng từ các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Công an; 12 thành viên là Thứ trưởng hoặc ở cấp tương đương đại diện cho các Bộ, ngành thành viên, chiếm 45 %; 18 thành viên là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân của các tỉnh/thành địa phương vùng Lưu vực sông Cửu Long và Lưu vực sông Sê San và Srê-pôk, chiếm 55%. Nhiều thành viên Ủy ban đã tham gia Ủy ban sông Mê Công Việt Nam nhiều năm nay.

Sau khi hoàn thành kiện toàn thành viên Ủy ban, một Hội nghị toàn thể Ủy ban năm 2020, Phiên họp thường niên theo quy định trong Quyết định 619/QĐ-TTg nói trên, dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10/2020 để thống nhất Chương trình cộng tác năm 2021 và các định hướng trung hạn của Ủy ban; và Quy chế làm việc của Ủy ban. Tham dự Hội nghị toàn thể nêu trên, bên cạnh các thành viên của Ủy ban, theo quy định trong Quyết định nói trên, Chủ tịch Ủy ban có thể mời thêm đại diện các hộ sử dụng nước và các tổ chức chính trị-xã hội, các nhà khoa học, chuyên gia.  

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng mới được giao vai trò Chủ tịch một tổ chức phối hợp liên ngành quan trọng khác đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020 – 2025. Nhiều thành viên của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cũng đại diện cho Bộ ngành hoặc địa phương của mình trong Hội đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng số lượng ủy viên Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO