--Quảng cáo---

Tái tạo Văn hóa Petrovietnam: Đi trước, dẫn đường, tạo đà cho tái tạo kinh doanh

Doanh nghiệp - doanh nhân - Hằng Thương - 15:53 03/02/2023

(TN&MT) - Đây là khẳng định của ông Lê Mạnh Hùng - Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tại buổi làm việc với Tổ triển khai Tái tạo Văn hóa Petrovietnam (Tổ triển khai) ngày 31/1.

Thương hiệu Petrovietnam đã được phục hồi

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, Tổ trưởng Tổ triển khai đã báo cáo kết quả triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trong toàn Tập đoàn.

Theo đó, năm 2022, công tác triển khai tái tạo văn hóa biến mạnh mẽ; quản trị biến động đã trở thành văn hóa trong quản trị doanh nghiệp của Petrovietnam, tạo nên những thành tích ấn tượng. Ý thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp được nâng lên một bước, nhất là sau Hội nghị về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp lần thứ II -2022 đã giúp các đơn vị thể hiện quyết tâm cao trong việc triển khai, bám sát chỉ đạo của Tập đoàn để thực hiện và đang trở thành một trong những giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của Tập đoàn và các đơn vị. Đây cũng là năm các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều tăng trưởng cao, đạt kỷ lục trong 61 năm hình thành và phát triển Tập đoàn, qua đó tạo động lực, lan tỏa niềm tin để Petrovietnam phát triển bền vững.

Việc thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, “tự soi, tự sửa” kết hợp với văn hóa phối hợp, chia sẻ trong công việc… đã tạo nên hình ảnh Petrovietnam tốt đẹp với dư luận xã hội và các thế hệ người lao động Dầu khí.

92a407d9f27829267069.jpg
Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng  Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam)

Nhìn lại 3 năm triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam có thể thấy, nền tảng giá trị cốt lõi “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” đã giúp phục hồi thương hiệu Petrovietnam - Tập đoàn kinh tế, năng lượng chủ lực của đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển. Chỉ tính riêng năm 2022, có tới 6 đơn vị được vinh danh doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh, chiếm tới 25% tổng số doanh nghiệp cả nước. Giá trị thương hiệu của Petrovietnam được nâng cao đạt gần 1,3 tỷ USD, duy trì vị trí trong top thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng ghi nhận, hơn 3 năm qua, việc triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam với giá trị cốt lõi “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” đã có sự vào cuộc của cả hệ thống tạo nên những kết quả tích cực, từ đó truyền lửa, khơi gợi lòng tự hào trong những người dầu khí. Người Dầu khí rất tự hào và trân trọng khi đeo biểu tượng Petrovietnam trên ngực mình. Những điều này đã chứng tỏ, tái tạo văn hóa Petrovietnam phải đi trước, phải dẫn đường và tạo đà cho tái tạo kinh doanh của Tập đoàn, văn hóa góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Hoàn thiện và triển khai hệ thống nhận diện một cách nhất quán

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, bà Vũ Thị Thu Hương - Phó Trưởng ban TT&VHDN đã thay mặt Tổ triển khai nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, năm 2023, sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 5799/KH-DKVN ngày 27/11/2020 về triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam trong toàn Tập đoàn và công văn số 4371/DKVN-TT&VHDN ngày 2/8/2021 về triển khai nội dung thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” của Tổng Giám đốc Tập đoàn gắn với Kế hoạch số 172-KH/ĐU, ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

Tiếp tục gắn việc thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam với tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, phương châm hành động trên cơ sở kiên trì quan điểm tái tạo văn hóa đi trước, tạo đà cho tái tạo kinh doanh, làm cơ sở thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn và đơn vị; Tập trung các nhóm giải pháp về công tác tái tạo văn hóa Petrovietnam tại Kết luận số 234-KL/ĐU ngày 18/8/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 281, Thông báo kết luận số 5589/TB-DKVN ngày 29/9/2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn tại Hội nghị công tác TT&VHDN lần thứ II năm 2022;

0454c5293088ebd6b299.jpg
"Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” tạo nên Văn hóa Petrovietnam

Đẩy mạnh truyền thông nội bộ nhất là việc triển khai thực hiện văn hóa chuyển đổi số, văn hóa quản trị rủi ro; Xây dựng, định hình văn hóa phối hợp và chia sẻ trong công việc, văn hóa làm việc trên nền tảng công nghệ, văn hóa đào tạo nội bộ, tự cập nhật kiến thức; Chuyển hoá các giá trị văn hoá Petrovietnam vào từng công việc, hoạt động giúp nâng cao ý thức, tạo chuyển biến trong hành vi của từng cán bộ, người lao động hướng đến hoàn thành mục tiêu chung; Đồng bộ nhận thức văn hóa phù hợp với trình độ chuyên môn; Cập nhật và thực thi Sổ tay văn hóa tại các đơn vị trên cơ sở “Sổ tay văn hóa Petrovietnam”.

Tiếp tục lượng hóa kết quả thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” trong công tác quản trị, điều hành của lãnh đạo các cấp, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và các chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPI) của cá nhân; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 7273/CT-DKVN ngày 15/12/2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc quản lý, sử dụng đồng bộ, thống nhất Thương hiệu/nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; ứng dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới thống nhất, đúng quy định. Những định hướng trong thời gian tới của Tổ triển khai đã được Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cơ bản nhất trí. Đồng thời, yêu cầu Tổ triển khai tiếp tục tập trung bám sát mục tiêu, chiến lược sản xuất kinh doanh của Tập đoàn để công tác triển khai Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam gắn liền với sản xuất kinh doanh và góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị, Tổ triển khai cần tập trung rà soát, củng cố, định hình một cách nhất quán về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh của Tập đoàn để triển khai đồng bộ, xuyên suốt. Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng hệ thống quản trị trong lĩnh vực truyền thông và văn hóa doanh nghiệp, hoàn thiện và triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu Petrovietnam một cách nhất quán trong toàn Tập đoàn. Ngoài ra, tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Tập đoàn, tổ chức các buổi đối thoại, trao đổi nghiệp vụ chuyên đề để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp, tăng cường xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

  • Khát vọng Petrovietnam "Tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc"
    Doanh nghiệp - doanh nhân - PV - 14:21 23/01/2023
    Hơn 60 năm phát triển ngành Dầu khí Việt Nam là quá trình xây dựng trải qua bao thăng trầm, "những người đi tìm lửa" vẫn không từ bỏ khát vọng, không khuất phục trước hoàn cảnh, luôn miệt mài cống hiến, hăng say lao động, để xây dựng ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam lớn mạnh, vươn cao , vươn xa.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO