Sơn La: Tích cực triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020

Nguyễn Nga| 17/11/2022 16:19

(TN&MT) - Để đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào cuộc sống, từ đầu năm đến nay, các địa phương trên toàn tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng, nội dung dễ hiểu, phù hợp với các nhóm đối tượng, góp phần thiết thực đưa các quy định của pháp luật đến với nhân dân.

Tại huyện vùng biên Sông Mã, để tăng cường công tác bảo vệ môi trường, UBND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai các nhiệm vụ về môi trường, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh.

a1(1).jpg

Sở TN&MT tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện, thành phố.

Bà Lò Thị Bạch, Trưởng phòng TN&MT huyện Sông Mã cho biết: Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, UBND huyện đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Phòng TN&MT đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho khoảng hơn 550 lượt người tham dự. Hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác quản lý chất thải nhựa; xây dựng đề án bảo vệ môi trường dòng sông Mã…

Chuyển phát các tài liệu tuyên truyền với nội dung quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 do Sở TN&MT biên soạn về UBND các xã, thị trấn để đưa các quy định của pháp luật đến với toàn thể tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Chỉ đạo Trung tâm truyền thông - Văn hóa huyện xây dựng tin bài tuyên truyền về bảo vệ môi trường, treo pano, khẩu hiệu và tuyên truyền lưu động đến người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Qua các buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường.

Còn tại huyện Quỳnh Nhai, Phòng TN&MT đã tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai, phổ biến tới các tổ chức, gia đình, cá nhân các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định mới. Công bố công khai tài liệu tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của huyện.

Giao các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường với nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và từng đối tượng trên địa bàn huyện. Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường do Sở TN&MT tổ chức, với sự tham gia của lãnh đạo, chuyên viên phòng TN&MT huyện, Công chức địa chính Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường 11 xã để tiếp thu làm cơ sở tuyên truyền và tham mưu giải quyết các công việc trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường còn được lồng ghép cùng các hoạt động ra quân hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, ngày Khí tượng Thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Tháng hành động vì môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn…

a2(1).jpg

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào cuộc sống.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT Sơn La, từ đầu năm đến nay, các huyện, thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân với nội dung, hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng các ngày lễ về môi trường tại các trụ sở làm việc, các trục đường chính trung tâm. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc về ô nhiễm môi trường; thu gom, phân loại, xử lý rác thải; khơi thông, nạo vét cống rãnh, phát quang bụi rậm; phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường… Kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, cộng đồng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, ứng phó BĐKH thông qua các chính sách hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Sở TN&MT đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các TTHC về lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Tổ chức 4 hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường 2020; phối hợp tổ chức 2 hội nghị về quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm truyền thông về môi trường; 1 cuộc đối thoại với các doanh nghiệp chăn nuôi, chế biến nông sản trong lĩnh vực đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng, công thương, nông nghiệp, thuế, giao thông vận tải…

Trong 10 tháng đầu năm, đã tiếp nhận, thẩm định 14 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường; 9 giấy phép môi trường; 2 hồ sơ kiểm tra xác nhận, vận hành thử nghiệm; 6 hồ sơ thông báo vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt…

Cùng với đó, tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai các quy định về ứng phó BĐKH theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh; Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường giai đoạn 2022-2027; Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh…

Đẩy mạnh thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về môi trường. Quá trình thanh, kiểm tra kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định mới.

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, sau gần 1 năm Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành, các quy định mới đã được lan tỏa tới cộng đồng dân cư, góp phần hiệu quả nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Tích cực triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO